Nieuws

Finles heeft surseance van betaling aangevraagd

Het bestuur van Finles N.V. heeft besloten om surseance van betaling aan te vragen. Tegelijkertijd zijn vrijwel alle fondsen in liquidatie gegaan, aldus Finles zelf.

"Op deze manier worden de belangen van de participanten zo veel mogelijk veiliggesteld, en kan een eventueel nieuwe toekomst voor Finles worden gecreëerd," aldus de Utrechtse vermogensbeheerder in een persbericht

"Het jaar 2017 was voor Finles om verschillende redenen geen eenvoudig jaar. Niet alleen in financiële zin. De discussie met de AFM over de waardering van twee al veel eerder in liquidatie gegane fondsen en ook het, in nauw overleg met de AFM overgenomen private equity fonds leidde niet tot werkbare en voor alle partijen bevredigende oplossingen."

"Dit heeft uiteindelijk geleid tot de publicatie van de aanwijzing door de AFM op dinsdag 9 januari 2018. In dit persbericht worden de 3 fondsen op slot gezet, waardoor in- en uittredingen uit die fondsen dan niet meer mogelijk zijn. Als eerder vermeld in ons persbericht van 10 januari 2018 vond op dezelfde datum een doorzoeking van de FIOD plaats."

"Hierdoor kwam Finles in een onhoudbare situatie terecht. Deze ingrepen en ervaringen die Finles inmiddels heeft moeten doorstaan, maken nu een heroriëntatie op de toekomst van Finles noodzakelijk. Deze heroriëntatie heeft allereerst geleid tot de twee bovenstaande besluiten."

Finles werkt met IEXProfs samen met de Hollandse Hedgefund Index. Even afwachten of en hoe we daarmee verder kunnen gaan.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    IEXFonds 40