Nieuws

Vijf bepalende factoren voor de Europese high yield-obligatiemarkt

In de eerste helft van 2018 lijkt een verdere spread-verkrapping op de Europese high yield-obligatiemarkt nog steeds mogelijk, omdat de fundamentele indicatoren die de beleggingscategorie ondersteunen en het macro-economische klimaat positief blijven, aldus Mike Della Vedova, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price European High Yield Bond Fund.

Ook het technische beeld blijft gunstig, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) bij de normalisering van zijn beleid waarschijnlijk voorzichtig te werk zal gaan, al worden de aankoopbedragen dit jaar teruggeschroefd. Daarmee blijft een cruciale positieve factor voor Europese high yield obligaties voorlopig intact, verwacht Della Vedova (IEXFonds 40-fondsmanager met het wereldwijde high yield-obligatiefonds van T. Rowe Price)

Della Vedova ziet vijf factoren die de ontwikkeling op de Europese high yield-obligatiemarkten zullen bepalen:

 1. Technisch beeld blijft waarschijnlijk positief
  Het technische beeld blijft dit jaar naar verwachting positief. Het defaultpercentage in Europa blijft vermoedelijk onder het historisch gemiddelde en daalt misschien tot minder dan 2%. Het bruto-aanbod kan hoog zijn, maar de netto-uitgifte blijft relatief beperkt omdat de opbrengst net als vorig jaar vooral voor herfinanciering zal worden gebruikt. De kapitaalstromen zijn moeilijker te voorspellen en zullen naar verwachting worden gedreven door externe omstandigheden en het algemene sentiment tegenover risicovolle beleggingen.

 2. Focus op tapering bij sterke fundamentals in de eurozone
  De Europese economie profiteert van sterke onderliggende indicatoren. Deze voorspoedige groei zal in 2018 aanhouden, wat high yield-bedrijven ten goede komt. Hoewel de ECB deze maand met verlaging van zijn obligatie-aankopen begint, zal de normalisatie waarschijnlijk langzaam en voorzichtig verlopen. Daarmee blijft deze cruciale ondersteunende factor voorlopig intact. Naarmate het jaar vordert zullen er echter steeds meer vragen worden gesteld over de volgende stap van de ECB, vooral als de inflatiedruk oploopt.

 3. Ruimte voor gematigde spread-verkrapping
  Omdat de spreads in de Europese high yield-obligatiemarkt in de laatste twee maanden van 2017 uitliepen, is er ruimte voor een gematigde verkrapping in de eerste helft van dit jaar. Wat rendement betreft, begint de beleggingscategorie het jaar met een gemiddelde van nog geen 3%. Op zichzelf gezien is dit niet echt aantrekkelijk. Maar als de technische en fundamentele factoren die de Europese high yield-obligatiemarkt ondersteunen solide blijven, kan de beleggersvraag aanhouden. 

 4. Gunstige omstandigheden voor nieuwe emissies
  Vanwege de lage financieringskosten en het aanhoudende streven naar rendement begint 2018 met gunstige uitgifte-omstandigheden. Daarom verwachten wij een robuuste heropening van de primaire markt. Naarmate het jaar vordert ontstaat, als de kredietmarkten het goed blijven doen, een risico dat er minder gunstige deals worden aangeboden om de markt te testen.

 5. Verkrapping en politiek kunnen remmende factoren zijn
  Nu verschillende belangrijke centrale banken tegelijkertijd een draai naar een minder soepel beleid maken, is niet duidelijk wat de gevolgen voor de wereldwijde groei en liquiditeit kunnen zijn. In de politieke sfeer blijven er zorgen rond de regering Trump. In Europa zijn de politieke zorgen weliswaar naar de achtergrond verdwenen, maar blijven er risico's, bijvoorbeeld in Italië waar op 4 maart parlementsverkiezingen worden gehouden. Ook de onderhandelingen over het vertrek van het VK uit de EU gaan door.

Elk van deze factoren kan tot tijdelijke volatiliteit en wijdverbreide risk-off bewegingen in de financiële markten leiden. In dergelijke perioden zou de Europese high-yield markt, vanwege zijn gevoeligheid voor het algemene risicosentiment, kwetsbaar zijn, waarschuwt Della Vedova.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?