Nieuws

Beleggers focussen teveel op technologie-aandelen

Waarde-aandelen zijn ondergewaardeerd omdat beleggers denken dat nieuwe technologie zaligmakend is.

Ze vergeten dat gevestigde bedrijven vaak meer investeren in innovatie dan nieuwe ondernemingen. Dat betoogt Hans Ulrich Jost, beheerder van het GAM Euroland Value Focus fonds en het GAM Multistock – Euroland Value Equity fonds.Hij schrijft onder andere over de opkomst van schaliegas.

De nieuwe boortechniek zorgde ervoor dat vooral de Amerikaanse olieproductie sterk steeg. Dat had mede tot gevolg dat de olieprijs afgelopen jaren sterk daalde. Maar de meest gemakkelijk winbare olie via schalietechnieken is inmiddels gewonnen, aldus Jost. Hij verwacht dat de olieprijs dit jaar snel zal stijgen, iets waar de afgelopen maanden al sprake van is.

Jost twijfelt ook of Amazon erin zal slagen om supermarkten helemaal overbodig te maken. Het bedrijf nam vorig jaar de Amerikaanse supermarktketen Wholefoods over en voerde meteen enkele forse prijsverlagingen door. Maar vooralsnog merkt Amazon dat het bedrijf weliswaar een specialist is op het verkopen van niet-bederfelijke goederen, maar dat het nog altijd niet het antwoord heeft gevonden op het feit dat het verzenden van bederfelijke producten aanzienlijk problematischer is.

Gevestigde bedrijven doen ook aan innovatie

Beleggers hebben volgens Jost ook teveel ontzag voor Tesla en schrijven daarbij traditionele autofabrikanten te gemakzuchtig af. Bedrijven als Volkswagen en Daimler besteden een veelvoud van de investeringen van Tesla in nieuwe technologieën en hebben bovendien veel meer expertise als het gaat om het bouwen vaan aantrekkelijke en comfortabele wagens.

Tesla is bovendien beladen met schulden en draait nog altijd verlies. Tenslotte besteedt Jost aandacht aan banken. Traditionele banken moeten sinds de financiële crisis meer kapitaal aanhouden. Daardoor is hun rendement op eigen vermogen minder. Het levert bovendien tal van mogelijkheden op voor innovatieve financiële dienstverleners.

Maar dat weerhoudt banken er niet van om nog altijd behoorlijk veel geld te verdienen. De boekwaarde van Europese banken is veelal hoger dan de beurswaarde. Ze betalen bovendien een aantrekkelijk dividendrendement van gemiddeld 4%.

En dat terwijl de helft of minder van de winst wordt gebruikt voor dividenduitkeringen. Dat maakt banken tot de meest aantrekkelijke beleggingen van dit moment.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen