Nieuws

Grenzen houden grote groei crowdfunding tegen

De Europese Commissie komt met maatregelen om ook voor crowdfunding een goed geregelde grote interne kapitaalmarkt te maken. Dat is nodig ook.

Volgens de Europese Commissie zijn er veel factoren die een verdere groei van crowdfunding in Europa tegenhouden. Een nieuw rapport geeft inzichten in de grootste obstakels bij grensoverschrijdende crowdfunding.

Brussel bekijkt al lange tijd de mogelijkheden en obstakels op de Europese crowdfundingmarkt. Afgelopen maand kwam de Europese Commissie dan eindelijk met een definitief rapport, waarin de uitdagingen voor crowdfinance (leningen en aandelen) in Europa worden benoemd. De Europese Commissie werkte hiervoor nauw samen met het European Crowdfunding Network en het internationale advocatenkantoor Osborne Clarke.

Versnipperde markt

De Europese Commissie merkte op dat de Europese crowdfundingsector zeer heterogeen is, vooral omdat landen uit de Europese Unie allemaal anders omgaan met deze manier van alternatieve financiering. Vele landen hanteren hun eigen regelgevende kaders en dit maakt een samenhang in de Europese crowdfundingsector moeilijk, aldus het Europese orgaan.

Kortom: er ontstaat per land een losstaande crowdfundingmarkt in plaats van dat er één overkoepelende crowdfundingmarkt is in Europa.

Het gebrek aan dit laatste beperkt een verdere groei van crowdfunding, aldus de Europese Commissie. Immers hebben zowel investeerders als ondernemers slechts beperkte mogelijkheden als zij enkel toegang hebben tot de lokale markt. Lokale regelgeving zou het nu voor een Nederlander bijvoorbeeld moeilijk maken om de Duitse crowdfundingmarkt te betreden en vice versa.

Geen Engelstalige uitleg

De grootste crowdfundingplatformen in Nederland hebben niet eens een Engelstalige versie van hun website. Als gevolg wordt er weinig geld opgehaald in andere lidstaten. “Veel platformen kiezen niet voor aanwezigheid in andere lidstaten, omdat ze in eigen land nog meer kunnen groeien, of omdat ze niet voldoen aan alle reglementaire voorwaarden in andere landen”, zo valt te lezen in het rapport.

Ondanks het streven naar een grote interne kapitaalmarkt was er voor de Europese Commissie lange tijd geen reden om crowdfunding op Europees niveau te reguleren. Dat veraderde in maart vorig jaar. Toen besloot de Europese Commissie daar toch werk van te maken.

Obstakels

Brussel hoopt de diverse problemen bij grensoverschrijdende crowdfunding op te lossen. Naast de lokale (belasting)regeltjes zijn het volgens de Europese Commissie vooral de culturele barrières en taalobstakels, die het voor zowel ondernemers als investeerders niet aantrekkelijk maken om in andere lidstaten via crowdfunding te investeren of geld zo op te halen. 

Deze barrières houden een verdere groei van crowdfunding in Europa tegen, aldus de onderzoekers. Volgens Osborne Clarke moet het rapport vooral als opstapje dienen voor verdere acties van de Europese Commissie.

“Het biedt een directe input voor een uitgebreide en evenwichtige regelgeving op Europees niveau en gaat verder dan het huidige wettelijke kader voor crowdfunding in de Europese Unie”, aldus partner Tanja Aschenbeck-Florange van Osborne Clarke. “Het rapport geeft de Europese Commissie duidelijke beleidsaanbevelingen, gebaseerd op juridische belemmeringen en uitdagingen in de markt.”


Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financiële markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

De impact van het coronavirus