Nieuws

EMD heeft wind mee

NN IP is buitengewoon enthousiast over obligaties uit opkomende landen. Vooral als de schuld ook nog eens in lokale valuta is uitgegeven.

Vorig jaar bereikte de instroom in obligaties uit de opkomende markten, ook wel bekend als EMD, met 112,8 miljard dollar het hoogste niveau van het afgelopen decennium.

Deze opwaartse trend zal volgens Marcelo Assalin (zie foto), hoofd EMD bij NN IP waarschijnlijk aanhouden. "Door het verbeterde fundamentele plaatje kunnen de risicopremies verder omlaag. De vooruitzichten voor de economische groei zijn robuust. Zowel in de ontwikkelde als opkomende markten zal de groei verder aantrekken en dit zal de wereldhandel een impuls geven." 

 

Dat de opkomende markten harder groeien dan de volwassen markten is volgens Assalin een grote plus voor obligaties uit de opkomende markten. “De interesse van beleggers voor EMD is sterk en dit blijft waarschijnlijk zo. Een belangrijke factor is het verschil in economische groei tussen ontwikkelde en opkomende economieën, dat in 2016 op circa 2% een dieptepunt bereikte. Sindsdien is het verschil gegroeid en we verwachten dat het in de komende jaren nog verder zal toenemen. Historisch gezien is de correlatie tussen kapitaalstromen en dit groeiverschil sterk.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Goedkope valuta

Naast de hoge economische groei is er meer goed nieuws over de opkomende markten te melden. De betalingsbalansen van veel opkomende markten zijn in de afgelopen jaren fors verbeterd, omdat de tekorten op de lopende rekening flink zijn teruggebracht. De schuldenlast is sinds het toppunt in 2015 afgenomen, wat eveneens wijst op verbeterende fundamentals. De inflatie blijft historisch laag, ondanks een lichte versnelling in de afgelopen maanden als gevolg van een hogere groei."

Assalin: "In tegenstelling tot de VS en vooral Europa zijn de reële rentes in de opkomende markten nog altijd hoog. Dit levert niet alleen hogere risicopremies op voor beleggers, maar zorgt er ook voor dat lokale centrale banken de rente niet meteen hoeven te verhogen."
Daarnaast zijn opkomende valuta’s volgens NN IP nog altijd zo’n 15% ondergewaardeerd. Dat stuwt vooral de rendementen van obligaties uit opkomende markten die in lokale valuta zijn uitgegeven.

Weinig risico's

Risico's? "De beleidsnormalisatie zal, vooral in de VS, zorgen voor enige opwaartse druk op de obligatierentes. In combinatie met een hoger dan verwachte inflatie, die bijdraagt aan een agressiever dan verwachte houding van de Fed, kan dit leiden tot hogere volatiliteit," aldus Assalin.

Ook protectionisme in de VS, dat velen een jaar geleden vreesden maar tot nu toe uitblijft, blijft een risico. Maar Assalin denkt echter dat pragmatisme uiteindelijk zal zegevieren, omdat protectionistische maatregelen tot een tegenreactie zullen leiden, wat uiteindelijk negatief zal zijn voor de Amerikaanse economie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus