Nieuws

Slimme beleggers hebben het nu moeilijk

FOMO bepaalt de markt en dat maakt voor het voor smart money lastig om prachtrendementen te boeken.

Een prikkelende column op Bloomberg van Jared Dillian. Hij stelt dat slimme beleggers problemen hebben om optimaal te presteren tijdens een bullmarkt, die maar niet ophoudt. Precies zoals het nu het geval is.

Deze smart investors streven niet naar maximaal rendement, want zij houden ook altijd de risico's in de gaten. "Niets is zo erg om op de top van de markt te kopen om vervolgens de markt omlaag te zien gaan. Je voelt dan schaamte, want je weet dat je een sukkel bent."

Dillian geeft toe zelf ook grote moeite te hebben met de huidige marktomstandigheden. Reden hiervan is naar eigen zeggen dat hij pas serieus is gaan beleggen in de jaren na het klappen van de internetbubbel. Dat heeft hem geleerd nooit aandelen op een hoogtepunt te kopen en om niet toe te geven aan de waan van de dag.

Schrapen

Maar ook om een andere reden vindt Dillian het nu lastig om aan de koopkant te zitten. "De meeste grafieken met stijgende aandelenkoersen lijken erop te wijzen dat de koers een plafond hebben bereikt. Hoger dan de koers of de index op dit moment staat is feitelijk niet realistisch." Volgens hem zouden veel smart investors nu enthousiaster over de markt zijn als de koersen in de grafieken een vlakker verloop kennen.

Dillian zegt geld te hebben verdiend in de twee perioden na 2000 waarin sprake was van een bearmarkt. In de rest van de tijd was het rendement niet slecht, maar was het eigenlijk een soort van schrapen. Hij realiseert zich dat op dit moment een ander soort angst de markten dicteert. Dat is de angst om de boot te missen, ofwel FOMO, de Fear of missing out.

Het is voor Dillian wachten op het moment dat het gezond verstand terugkeert. Volgens hem waren de markten een half jaar geleden totaal gestoord en is het nu twee maal zo erg. Maar zolang FOMO regeert, zal er weinig veranderen, verzucht Dillian. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?