Nieuws

Consensus: ook komende drie jaar blijft rente laag

De meerderheid van de institutionele beleggers rekent de komende drie jaar op een blijvend lage lange rente. Dat blijkt uit een grote enquête van Invesco onder 79 institutionele beleggers. "Nieuw normaal is de dominante visie."

De meeste institutionele beleggers in vastrentende waarden verwachten dat de lange rente de komende jaren laag blijft, onder meer door de structureel hogere vraag naar langlopende obligaties. Een meerderheid maakt zich bovendien geen zorgen over een stijgende inflatie, een extra reden waarom de rente laag kan blijven.

Het nieuwe normaal is daarmee de dominante visie in de financiële wereld: een combinatie van relatief lage groei, lage rentes en lage inflatie. Dat blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Invesco onder 79 specialisten vastrentende waarden (staats- en bedrijfsobligaties, maar ook leningen), werkzaam bij pensioenfondsen, verzekeraars, staatsfondsen en private banks in Noord-Amerika, Europa en Azië. Samen zijn deze partijen goed voor een belegd vermogen van 4.4 biljoen dollar.

Vervlakking yieldcurve

Terwijl minder dan de helft van de ondervraagden uitgaat van een wezenlijke stijging van de lange rente in de komende drie jaar, ziet bijna 70% wel een hogere korte rente in dezelfde periode. Centrale banken zullen de beleidsrente verhogen nu de economie uit het dal van de financiële crisis is geholpen, zo is de verwachting.

Daarmee gaat een meerderheid van de beleggers dus uit van een kleiner verschil tussen de korte en de lange rente, ofwel een vlakkere rentecurve.

Lage rentetrends

De geïnterviewden noemen verschillende redenen voor blijvend lage lange rentes:

1. Demografie: Door de vergrijzing is er een grotere vraag van beleggers naar langlopende vastrentende beleggingen om aan de eveneens langlopende verplichtingen te kunnen voldoen. De Amerikaanse tienjaarsrente vertoonde al een dalende trend voordat de financiële crisis begon.

2. Regelgeving: Nieuwe regels in de bank- en verzekeringssector dwingen instellingen ertoe om beleggingen met een laag risico aan te houden – zoals overheidsobligaties.

3. Search for yield: Beleggers zijn wereldwijd op zoek naar de hoogste rendementen. Dat maakt langlopende Amerikaanse obligaties aantrekkelijk. Juist door deze hoge vraag blijven de rentes op deze stukken toch relatief laag.

Renteverwachting grootbeleggers

Meer onzekerheid

De huidige lange periode van hoogconjunctuur, gestegen schulden, toegenomen geopolitieke risico’s en hoge waarderingen geven beleggers een gevoel van kwetsbaarheid. Zeven op de tien ondervraagden denkt dat geopolitieke gebeurtenissen binnen de komende drie jaar invloed zullen hebben op de beleggingsportefeuille.

klein deel van de respondenten denkt dat de centrale banken daarom de korte rente verhogen, zodat ze weer ruimte maken voor verlaging in geval van een schok.

Pas op met high yield

De sterk gestegen aandelenkoersen hebben geleid tot een overweging van deze beleggingen in veel portefeuilles. Een deel van de beleggers zal deze scheefgroei willen terugdraaien door weer meer in obligaties te gaan beleggen. Daarmee kan de totale beleggingsportefeuille negatieve schokken, die aandelen doorgaans zwaarder treffen, beter opvangen. 

Beleggers denken dat alternatieve vastrentende waarden de komende jaren zeer aantrekkelijk blijven, maar zien wel steeds minder kansen in de markt aangezien het relatief lage aantal beschikbare beleggingen tot toenemende concurrentie onder beleggers leidt.

Ook zijn sommige beleggers bang dat high yield-obligaties harde klappen kunnen oplopen als het economische klimaat omslaat.

Pensioenfondsen stuwen duurzaamheid

Beleggers verwachten dat duurzaamheidscriteria na aandelen hun opmars zullen maken in de markt voor vastrentende waarden, te beginnen met bedrijfsobligaties. Pensioenfondsen zijn daarin de drijvende kracht, zo blijkt uit het Invesco-onderzoek.

Verzekeraars houden zich er veel minder mee bezig: hun focus is in de eerste plaats het voldoen aan de strengere regels.

Europa leidt ESG-beleggen

De regionale verschillen in duurzaam beleggen zijn ook groot. Ruim tweederde van de grote beleggers in Europa overweegt het opnemen van ESG-criteria in keuze van vastrentende waarden, of past deze al toe. In Noord-Amerika is dat minder dan de helft, in Azië een op de vier.

In het geval dat ESG-criteria niet op het niveau van de totale portefeuille worden toegepast kunnen deze voorwaarden met betrekking tot vastrentende waarden voor praktische problemen zorgen. Sommige beleggingen worden te klein geacht om specifieke ESG-research op los te laten.

Bij alternatieve vastrentende waarden (zoals high yield obligaties en illiquide leningen) is de keuze aan groene beleggingen beperkt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?