Nieuws

RobecoSAM komt met impactaandelenfonds

RobecoSAM is vorige maand gestart met het Global Sustainable Impact Equities-fonds.

RobecoSAM streeft naar eigen zeggen met het fonds naar directe impact en een aantrekkelijk rendement door te beleggen in een portefeuille van beursgenoteerde bedrijven die via hun producten en diensten, maar ook via hun manier van werken, aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De aandelen in portefeuille worden gekozen uit een beleggingsuniversum van 5.000 aandelen uit de hele wereld. RobecoSAM: "Die bedrijven worden grondig doorgelicht en krijgen een score op basis van hoe sterk zij bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor kijken we naar het aandeel van elke activiteit in de omzet, de geografische spreiding en de impact die de producten of diensten van het bedrijf hebben. Alleen bedrijven met een meetbare en aanzienlijke impact op een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden opgenomen in ons SDGuniversum van circa 1.000 aandelen."

De in aandelen en duurzaam beleggen gespecialiseerde analisten van RobecoSAM passen vervolgens een beleggingsbenadering op basis van duurzaamheid, winstgevendheid, kwaliteit en waardering toe om de beste aandelen te selecteren, aldus RobecoSAM. Op de aandelen die nadien overblijven, worden technieken om het risico- en rendementsprofiel te optimaliseren toegepast tot een geschikte portefeuille van 60 à 80 aandelen is samengesteld.

"Door een beleggingsuniversum van bedrijven met een grote impact te combineren met het onderzoek naar ESGprestaties en de expertise in fundamenteel onderzoek van RobecoSAM, beschikt het Global Sustainable Impact Equities-fonds over een op sterke overtuigingen gebaseerde portefeuille met positieve impact die ernaar streeft om, gemeten over een volledige marktcyclus, de bredere aandelenmarkten (op jaarbasis) met 2% tot 4% te verslaan."

  • Introductiedatum: 12 december 2017
  • Beleggingsteam: Rainer Baumann, CFA, Head of Investment Management Ruben Feldman, CFA, Senior Quantitative Analyst in SI Jacob Messina, CFA, Head of SI Research
  • Basisvaluta: dollar
  • Beschikbare valuta’s bij introductie: euro en dollar
  • ISIN-code (klasse S): euro (LU1721250428) dollar (LU1721252390)
  • Beheervergoeding (klasse S): 0,5%
  • TKR (totale kostenratio) (klasse S): 0,63%

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus