Nieuws

Professionele beleggers rekenen op meer volatiliteit

Hebben we hier te maken met een paradox? Professionele beleggers rekenen op meer volatiliteit maar op een minder grote kans op een correctie, zo blijkt uit de nieuwste rondvraag onder fondsmanagers van de Bank of America Merrill Lynch.

Wat is de nu de meest populaire trade? Na shortposities in FANG-aandelen en bitcoin rekenen professionele beleggers nu vooral op eens stijging van de volatiliteit. Tenminste, dat is de uitkomst van de Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Survey waarvan Citywire melding maakt. Aan dit onderzoek doen 213 fondsmanagers mee die samen 591 miljard dollar onder beheer hebben. 

Volgens het meest recente rapport, dat in december werd gehouden, gelooft 28% van de respondenten dat een shortpositie in de vol-index de beste rendementskansen heeft. Zij rekenen erop dat de huidige lage volatiliteit zijn langste tijd heeft gehad.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 26% van de beheerders (nog altijd) denkt dat de FANG-aandelen zijn overgewaardeerd. Datzelfde geldt ook voor de waarde van bitcoin.

Aandelen kunnen hoger

Wel opmerkelijk, hoewel beleggers rekenen op meer volatiliteit, hebben zij minder zorgen over een aankomende aandelencrisis. In november verwachtten zij nog dat de aandelenmarkt in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar zou pieken. Nu is de verwachte top verschoven naar het einde van het jaar. Dat verklaart waarschijnlijk dat minder dan 50% van de respondenten enige bescherming heeft tegen een mogelijke crash op de aandelenmarkt. Dat is het laagste niveau sinds 2013.

Mocht het misgaan, wat is dan de reden? Tot voor kort werd vooral rekening gehouden met een beleidsfout van de Amerikaanse Federal Reserve of de Europese ECB, die de financiële markten negatief in beweging zou zetten. Inmiddels is er bij 36% van de respondenten vooral vrees voor toenemende inflatie.

Nee, geen extra inflatie

Deze vrees voor inflatie wordt overigens geenszins gedeeld door hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro. Volgens hem zullen deflatoire krachten een sterke versnelling van inflatie voorkomen. "We zijn van mening dat per saldo noch maatregelen van centrale banken, noch de inflatie een sterke toename van de lange rentes zullen rechtvaardigen. Mocht de technische situatie of het sentiment ervoor zorgen dat de lange rentes in de VS of de eurozone uit de bandbreedte van de afgelopen twee jaar breekt, dan ligt de weg technisch gezien open voor een sterke stijging. Maar fundamenteel gezien, is dit niet gerechtvaardigd. Wij denken daarom dat een eventuele stijging tijdelijk zal blijken te zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus