Nieuws

Bank of Canada goed voorbeeld voor de Fed

Is de inflatiedoelstelling van 2% van de Federal Reserve wel juist? Of moet de Fed een ruimer mandaat krijgen? De Bank of Canada doet het beter.

Tal van prominente Amerikaanse economen vragen zich af of de Fed wel op de goede weg zit. Moeten ze zwaarder geschut inzetten om de inflatie omhoog te krijgen? En zijn heeft de Fed genoeg munitie over om maatregelen te kunnen nemen bij een eventuele volgende recessie?

Volgens vertrekkend Fed-voorzitter Janet Yellen is het mogelijk dat het beleid onder haar opvolger Jerome Powell verandert. Dat is het gevolg van een mogelijke lage inflatie voor de komende jaren. In dat geval zou er naar alternatieven voor het huidige beleid moeten worden gekeken, aldus Yellen.

Ondanks de extreem lage werkloosheid van 4,1% blijft de inflatie laag in de Verenigde Staten. Deze bevindt zich feitelijk al ruim zeven jaar onder het door de Fed als wenselijk geachte niveau van 2%. Toch is de Federal Reserve de rente gaan verhogen.

Bank of Canada doet het beter

Dat wordt deels verklaard om wat munitie achter de hand te hebben voor het geval van een nieuwe recessie. Volgens Eric Rosengren, hoofd van de Federal Reserve in Boston is het model van de Bank of Canada interessant. Daar wordt het beleid regelmatig aangepast.

Hij denkt ook dat de Federal Reserve het gewenste inflatieniveau moet bijstellen. Hij denkt aan een inflatieniveau tussen 1,5% en 3%. Volgens John Williams van de San Francisco Fed moet de Federal Reserve een beleid voeren waar de inflatie net zo vaak hoger uitvalt dan 2%, als alleen maar lager.

Hij suggereert daarmee dat de Amerikaanse arbeidsmarktminder goed functioneert dan de lage werkloosheid suggereert. Volgens Summers moet het massale opkopen van obligaties, in totaal 3500 miljard dollar – als een mislukt experiment worden beschouwd.

Het heeft mede zorg gedragen voor het minst indrukwekkende economische herstel ooit na een crisis. Hij denkt dat de Federal Reserve als gevolg van het gevoerde beleid niet in staat is om een antwoord te geven op een volgende crisis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus