Nieuws

Amerika heeft een stevig schuldprobleem

De Amerikaanse schuld is te hoog. Dat maakt de economie kwetsbaar voor renteverhogingen, zegt Ray Dalio. Volgens de oprichter van Bridgewater Associates hebben de aandelenmarkten hun top bereikt.

De Amerikaanse schuld is te hoog. Dat maakt de economie kwetsbaar voor renteverhogingen. Dat blijkt uit een artikel van de Wall Street Journal waarin Ray Dalio, oprichter en beheerder van Bridgewater Associates, uitgebreid aan het woord komt. De Amerikaanse schuldpositie is goed vergelijkbaar met die rond 2007, toen Dalio - echt waar - een crisis voorspelde. De hoge schuld hangt als een molensteen rond de Amerikaanse economie.

Volgens Dalio staat de Amerikaanse centrale bank voor een dilemma. Aan de ene kant moet de rente worden verhoogd om de inflatie te beheersen. Aan de andere kant dient de rente laag te worden gehouden om het afschrijven van schulden mogelijk te maken.

Risico crisis groeit

Volgens Dalio wordt het voor de Fed steeds moeilijker om de juiste balans te vinden. Dat hoeft wat hem betreft de komende twee jaar niet tot problemen te leiden. Maar voor de langere termijn wordt het risico op een nieuwe crisis groter.

"De Federal Reserve heeft in 2008 en 2009 precies gedaan wat noodzakelijk was. Door het agressieve verlagen van de rente en het massaal opkopen van obligaties creëerde de Fed extra groei die het mogelijk maakte om een pijnlijk proces van schuld afschrijven te beginnen. Dat proces is echter nog niet voltooid."

Gezien de lage rente en de hoge waarderingen van aandelen, gecombineerd met de hoge schuld, is er weinig ruimte voor de Fed om dit proces te herhalen. Daardoor ontstaat een impasse.

Geen extra groei

Dalio voorziet nog jaren met een lage rente.Hij acht de kans daarom klein dat de aandelenmarkten verder groeien. "Mensen raken langzamerhand gewend aan de lage rente en de hoge waarderingen voor aandelen die daarmee gepaard gaan. Geleidelijk aan zal de beleggingsportefeuille richting een oud evenwichtsniveau gaan, waarin meer ruimte is voor beleggingen in obligaties."

De stimulering in de vorm van belastingverlaging en deregulering heeft volgens Dalio mede geleid tot de hoge waarderingen van dit moment. Hij heeft weinig vertrouwen in de invloed van deze maatregelen op toekomstige groei. “Het zal de wereld zoals wij die kennen niet veranderen,” aldus Dalio.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?