Nieuws

Kwaliteit beste factor 2017

Niet momentum, maar kwaliteit bleek in 2017 de beste factor.

Dat blijkt uit een berekening van factorresearch.com. De website heeft de rendementen van diverse denkbeeldige fondsen berekend. Deze fondsen vertegenwoordigen stuk voor stuk een bepaalde factor, zoals groei, waarde, of kwaliteit. Daartoe zijn long-short-portefeuilles samengesteld waarin belegd werd in de 10% best presterende aandelen en waarin de 10% minst presterende aandelen werden geshort.

De portefeuille werd maandelijks aangepast en er is rekening gehouden met transactiekosten van tien basispunten. Op basis van deze benadering hebben kwaliteitsaandelen het best gepresteerd in het afgelopen jaar.

Het rendement bedroeg 15,5%. Groei-aandelen stegen 14,9% in waarde en momentumaandelen werden 10,5% meer waard. Let wel, dit is allemaal minder dan het rendement van de S&P-index in 2017, die 19,5% aandikte.

Size-factor deed het het slechtst

Niet alle factorbeleggingen waren succesvol. Size-fondsen hadden het slechtste jaar met een rendement van -11,9%. Dividendfondsen deden het met een rendement van -7,6% niet veel beter. Ook de waardefondsen behaalden een negatief rendement (-4,6%).

In Europa was het beeld positiever dan in de VS. Daar waren fondsen die zich richten op lage volatiliteit het meest succesvol. Het rendement van deze factor bedroeg 21,2%. Momentumaandelen presteerden met een rendement van 11,4% vergelijkbaar met Amerikaanse momentumaandelen.

De Europese Eurostoxx 600 index presteerde minder dan deze beide factoren, met een rendement van 9,8%. De waardefactor (-3,0%) en de dividendfactor (-0,2%) waren de enige Europese factoren die een negatief rendement lieten zien.

De factorfondsen hebben vrij consistent gepresteerd over het afgelopen jaar. De kwaliteit- en groeifactoren presteerde vrijwel het gehele jaar beter dan waarde en dividend. Dat wordt voor een belangrijk deel verklaard door de lage volatiliteit in de markt. Volgens de website is dat niet een situatie die lang stand houdt. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus