Nieuws

Vastgoed biedt een solide rendement in 2018

Het Noorse beleggingshuis Skagen ziet veel kansen in vastgoed. Vooral als de rente laag blijft en de economische groei hoog.

Kunnen winkels en kantoren in deze tijden van digitalisering en online-verkopen nog een goede belegging zijn? Beheerder van het M2 fonds Michael Gobitschek van het Noorse Skagen gelooft van wel. "Onroerend goed is erg cyclisch en aangezien in 2018 de economische vooruitzichten gunstig zijn, kunnen zowel via hogere huren als waardestijging aardige rendementen worden bereikt." Hij somt 7 redenen op waarom vastgoed volgend jaar, in tegenstelling tot deze, wel zal renderen.

1. Hogere huren

Positief aan vastgoed is de hoge mate van voorspelbaarheid van de inkomsten, omdat de huren in langlopende contracten zijn vastgelegd. In veel gevallen liggen de huiidge markthuren ver boven de huidige contractueel afgesproken huren. Dat betekent dus dat contracten die aflopen kunnen worden vervangen door nieuwe met een hogere huur. 

2. Sterke kasstroom

De winst- en kasstromen van vastgoedbedrijven zijn sterk en zullen dat naar verwachting tot ver in 2018 blijven.

3. Economische groei steunt vastgoed

Commercieel vastgoed is nauw gelieerd aan de economische groei. Volgens het IMF zijn de economische vooruitzichten uitstekend met 3,7% groei van de wereldeconomie in 2018.

4. Inflatie is prima

Inflatie wordt door veel analisten gezien als het grote gevaar voor de effectenmarkt, maar vastgoedbedrijven hebben hier minder last van omdat huren bijna altijd gekoppeld zijn aan de inflatie. Een hogere rente is voor vastgoed wel vervelend. Hierdoorlopen de rentelasten op en neemt de vraag naar vastgoed af. 

5. Meer fusies en overnames

De vastgoedsector blinkt misschien niet uit in hoge groei, maar er is wel veel consolidatie. Gobitschek denkt dat de trend van fusies en overnames zich doorzet, vooral van portefeuilles met een relatief lage beurswaarde in verhouding tot de marktprijs (NAV).

6. Kansen in onzekerheid

De vastgoedmarkt is in de breedte behoorlijk duur, maar er zijn altijd ondergewaardeerde panden te vinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de effecten van Brexit duidelijk worden voor Frankfurt, Parijs en Amsterdam? Dat schept kansen (en risico's).

7. Locatie, locatie, locatie

De verandering van het aankoopgedrag van consumenten heeft een negatief effect op winkelcentra, maar het is aan de andere kant weer positief voor IT- en logistieke bedrijven. De vastgoedsector moet rekening houden met dit soort trends. Alles draait om het kiezen van de juiste locatie, maar wat die juiste locatie is, verandert wel voortdurend door factoren als verstedelijkling, vergrijzing en technologische veranderingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?