Nieuws

Passief groter dan actief in 2019

In 2019 zal het beheerd vermogen in ETF's hoger zijn dan het beheerd vermogen van actieve aandelenfondsen.

Het jaar 2018 wordt het laatste jaar waarin meer vermogen belegd is in actieve fondsen dan in passieve fondsen, aldus Bloomberg, dat een berekening heeft gemaakt op basis van de verwachte instroom in beleggingsfondsen en in ETF’s.

Het beheerd vermogen van actieve fondsen blijft stijgen, maar dat van passieve fondsen stijgt echter sneller. Als enkel naar aandelenfondsen wordt gekeken zullen de indexfondsen vanaf 2019 de overhand hebben.

Als ook obligatiefondsen worden meegerekend, komt de omslag in 2020. De oorzaken voor de verandering zijn evident. Beleggers letten steeds meer op kosten. Daarnaast vallen de rendementen van actieve fondsen vaak tegen, zeker als rekening wordt gehouden met de relatief hogere kosten die moeten worden betaald.

Kosten omlaag

Actieve fondsen proberen het tij te keren door de kosten te verlagen. Dit is niet nieuw, maar een trend van de afgelopen vijftien jaar. In die periode zijn de gemiddelde kosten van actief beheerde aandelenfondsen met ongeveer 20 basispunten gedaald naar iets meer dan 80 basispunten.

Het probleem is dat de gemiddelde kosten van ETF's een vergelijkbare daling hebben ondergaan. En dat terwijl het beginniveau aanzienlijk lager was. De gemiddelde kosten zijn gedaald van iets minder dan 30 basispunten naar iets meer dan tien basispunten op jaarbasis.

In 2005 waren er nauwelijks 200 ETF’s. Nu zijn het er meer dan 1800. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Brexit