Nieuws

Indiase kansen

India is geen tweede China, maar de vooruitzichten op de lange termijn zijn volgens Wolfgang Fickus van Comgest wel veelbelovend,

Wordt India net zo’n groeiparel als China? Dat is een vraag die menig belegger bezighoudt en aanzet wel of juist niet in India te investeren. Niet dat de kans groot is dat India buurland China snel zal inhalen. "Economisch gezien ligt China lichtjaren voor op India en het gat wordt alleen maar groter," vertelt Wolfgang Fickus, lid van het beleggingscomité van het Franse Comgest.

Fickus is optimistisch over de langetermijnvooruitzichten voor India, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de in gang gezette hervormingen in India op de korte termijn een significante neerwaartse druk kunnen uitoefenen op de economische groei.

Fickus: "In 2016 was India met 9% economische groei nog de topper op het wereldtoneel. Beleggers waren optimistisch over de politieke cultuur, markteconomie, demografische ontwikkelingen en de bereidheid van de regering om economische hervormingen door te voeren. Dit jaar is de groei behoorlijk teruggevallen als gevolg van de impact van die hervormingen op de economie."

Fickus wijst er wel op dat groeicijfers niet al te veel zeggen over de kwaliteit en duurzaamheid van de langetermijngroei. "De verbetering van de concurrentiekracht en productiviteit is voor Indiase bedrijven belangrijker dan de ontwikkeling van de economische groei."

Wolfgang Fickus
naam voor SEO

Mijlenver achterop

Vergeleken met China loopt India op meerdere fronten, zoals educatie, R&D, innovatie, productiviteit, inkomens- en werkgelegenheidsgroei, mijlenver achter op zijn grote broer en heeft het nog een lange weg te gaan voordat het op hetzelfde niveau is. Fickus: "Binnen acht jaar heeft China de status van een welvarend land (met een inkomen van 12.500 dollar per hoofd van de bevolking) bereikt, terwijl India met zijn huidige groeipercentage maar liefst nog 52 jaar nodig heeft om het huidige inkomensniveau per capita van China te bereiken."

Sterke kanten India

Maar toch, het economische startpunt van India oogt wel solide. Fickus somt op: "De consumenten zijn jong en de schuld per huishouden is laag. Met een lage kredietpenetratie onderscheidt India zich positief van de meeste economieën ter wereld. Een ander sterk punt van India is de hoge standaard van corporate governance."

Volgens Fickus is de gerealiseerde winstgroei van Indiase bedrijven superieur aan die van Chinese bedrijven, waar veel staatsbedrijven zich vooral toeleggen op het ontwikkelen van de economie en niet op het genereren van winst. "Een verbetering van het economische raamwerk in India kan een goede basis leggen onder de toekomstige winstgroei van Indiase bedrijven" 

Langetermijnkansen

Terwijl Comgest in China vooral wil profiteren van ondernemerschap, dat gebaseerd is op nieuwe technologie en verband houdt met de inkomensgroei, ligt de focus voor India meer op bedrijven die zich richten op de basisbehoeften van consumenten, financiering en infrastructuur. De Indiase concurrentiekracht is niet het probleem. "Sinds premier Modi aan het roer staat en hervormingen doorvoert is de concureentiekracht met sprongen vooruit gegaan."

Maar hoewel premier Modi tracht India op het juiste pad van economische ontwikkeling te zetten, hebben zijn hervormingsstappen de neiging de groei op korte termijn te drukken. Het conflict tussen zwakke kortetermijngroei en sterke langetermijngroei maakt beleggen in de Indiase aandelenmarkt lastig. De oplossing van Fickus is een voorzichtige benadering van waarderingen, gecombineerd met een compromisloze visie op kwaliteitsbedrijven.

De India-portefeuille van Comgest kent een sterke blootstelling aan infrastructuur, financiën, nutsbedrijven en telecom. Kansen gloren ook in de snelgroeiende Indiase consumentenmark. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus