Nieuws

Millennials zijn armoedzaaiers

De millennials zijn qua vermogen niet de meest gelukkige generatie. Economische crises, dure huizen, hoge schulden, flexwerk en vergrijzing staan vermogensopbouw in de weg.

De millennials hebben het financiële geluk niet aan hun zijde en voor de toekomst ziet het er ook al niet al te best uit. De meeste zeventien tot 37-jarigen hebben namelijk te kampen met hoge studieschulden, de vooruitzichten op de huizenmarkt zijn slecht, de lonen worden gedrukt door het groeiende belang van flexwerk en op een fatsoenlijk staatspensioen hoeven ze waarschijnlijk ook niet te rekenen.

schulden millennials

Dat is een van de conclusies van het jaarlijkse vermogensonderzoek van de Zwitserse zakenbank Credit Suisse. Daaruit blijkt onder andere dat millennials tot nu toe veel minder vermogen hebben opgebouwd dan mensen uit de generatie X (1965-1979) toen die even oud waren.

Er zijn natuurlijk wel een aantal millennials die er in positieve zin uitspringen. Denk bijvoorbeeld aan een internetmiljardair als Mark Zuckerberg (33 jaar). Ongeveer de helft van de Westerse millennials heeft bovendien welgestelde ouders waar ze een fikse erfenis van mogen verwachten.

Erfenis millennials

Kredietcrisis

Maar niet iedereen heeft dus geluk. Een groot deel van de millennials zag het begin van hun carrière vastlopen door de kredietcrisis van 2008, waar getuige de hoge jeugdwerkloosheid nog altijd velen last van hebben. 

Zijn millennials wel aan het werk, dan moeten ze later op een karig pensioen rekenen. Het IMF heeft uitgerekend dat het staatspensioen in 2060 op nog slechts 20% van het laatst verdiende loon ligt, terwijl dat nu 35% is. 

Er moet dus flink gespaard worden om dat pensioen aan te vullen, maar met de lage rente, het verminderde belang van bedrijfspensioen en hoge waarderingen van huizen en andere vermogensbestandsdelen wordt dat steeds lastiger.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie