Nieuws

Duurzame sector groeit twee keer zo snel als wereldeconomie

Bedrijven die ESG-normen hoog in het vaandel dragen hebben daar financieel profijt van. De risico's nemen af, de winstkansen toe. Beleggers beginnen dat steeds meer in te zien. Pictet bericht.

Tien jaar geleden werd er door beleggers bij het samenstellen van effectenportefeuilles nog amper gekeken naar sociale en milieuaspecten. Maar dat is verleden tijd. De zogenoemde ESG-criteria spelen bij steeds meer beleggers een centrale rol, en ook bedrijven beginnen zich steeds meer te beseffen dat sociaal en milieuvriendelijk niet in strijd hoeft te zijn met goede financiële resultaten.

Volgens vermogensbeheerder Pictet is er sprake van een trend die alleen maar verder door zal zetten. In een deze maand gepubliceerde paper “Responsible investment: the evidence stacks up” stelt Pictet dat aandacht voor ESG-criteria, niet alleen goed is voor de planeet aarde, maar ook voor de welvaart.

Parijs 

Allereerst is er het simpele feit dat het Verdrag van Parijs ervoor zal zorgen dat er door de overheid meer en strengere milieuregels zullen worden opgesteld, en bedrijven die deze regels overtreden zullen zwaarder worden gestraft. 

Ten tweede heeft de groene revolutie bij de elektriciteitsproductie grote gevolgen voor energie-intensieve industrieën. Bedrijven in bijvoorbeeld de staal- of transportsector, die geen strategie hebben om daarin mee te gaan, lopen het gevaar kopje onder te gaan.

Kritische cosumenten

Ten derde is er de consument die steeds kritischer wordt. Milieuschandalen zoals dieselgate bij Volkswagen of de olieramp bij BP kosten bedrijven miljarden en kunnen het imago jarenlang beschadigen. Voorkomen is wat dat betreft beter dan genezen, ook voor de portemonnee. 

Duurzame trend
naam voor SEO

Volgens Pictet is er ten slotte veel empirisch bewijs dat bedrijven met hoge ESG-standaards het financieel eerder beter dan slechter doen. Ze gaan bijvoorbeeld efficiënter met grondstoffen om, krijgen betere beoordelingen van kredietbeoordelaars, en krijgen als het goed is ook van beleggers een hogere waardering.

Pictet voorspelt dat de duurzame productensector met 6-7% per jaar zal groeien tot 2020. Dat is twee keer zo snel als de wereldeconomie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus