Nieuws

Rally risicovolle assets gaat in 2018 verder

“We verwachten in 2018 het negende jaar van de economische upswing. De rally is nog niet voorbij." Is getekend: Stefan Kreuzkamp, CIO van Deutsche AM.

“We verwachten in 2018 het negende jaar van de economische upswing. De rally is nog niet voorbij," aldus Stefan Kreuzkamp, CIO van Deutsche Asset Management in de vooruitblik van 2018. "Hoewel de cyclus al ver is gevorderd, is er nog ruimte voor de wereldeconomie en de aandelenmarkten om goed te blijven presteren."

Het gaat dan ook goed met de wereldeconomie. Dit jaar verkeerde slechts 3 procent van de landen wereldwijd in een recessie. Dat is één van de laagste niveaus in jaren. De geïndustrialiseerde en opkomende landen hebben de markten positief verrast met goede economische data. Bovendien zullen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten, Europa, opkomende landen, Japan en China over 2017 allemaal tegelijk een tweecijferige groei laten zien. Het is voor het eerst in tien jaar dat dit in alle regio’s tegelijk gebeurt.

Langzame afbouw monetaire verruiming

Kreuzkamp verwacht komend jaar geen tegenwind van hogere inflatie of van een meer restrictief rentebeleid van centrale banken. Drie tot vijf centrale banken zullen in de nabije toekomst de rente waarschijnlijk verhogen, maar deze verhoging zal gematigd zijn. "In Europa en Japan zal de stimulans doorgaan van het obligatie-opkoopprogramma, maar de afbouw van het ultra-ruime monetaire beleid is wel degelijk ingezet."

Volgens Kreuzkamp zal het interessant zijn om te zien wie zich positioneert voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. Begin 2019 zwaait Draghi immers af. Vanuit de Amerikaanse Federal Reserve verwacht hij geen fundamentele veranderingen in het monetaire beleid na het aantreden van de nieuwe voorzitter, Jerome Powell.

Winstverwachtingen stuwen aandelen

De positieve economische ontwikkelingen zullen te zien zijn op de aandelenmarkten, zegt Andre Köttner, co-hoofd aandelen bij Deutsche AM, al voegt hij hieraan toe dat aandelen momenteel duur zijn. De stijging op de aandelenmarkten zal komend jaar doorgaan en gedragen worden door de verwachtingen van goede bedrijfswinsten.

“Aandelenprijzen volgen de winsten”, aldus Köttner. "De belangrijkste stimulans in 2018 komt vanuit de technologiesector, de opkomende markten, Japan en Europa. Er is een grote vraag naar technologie. In de tweede helft van 2018 zou de financiële sector wel eens de sterkste sector kunnen zijn. In de VS is er het vooruitzicht van minder regulering, een renteverhoging en hogere dividenden. In Europa gaat de consolidatie door en de herstructurering werpt zijn vruchten af."

Köttner verwacht wel dat de volatiliteit op de aandelenmarkten in 2018 zal toenemen. De positieve trend kan veranderen als bijvoorbeeld de inflatie plots negatief verrast, of de economische groei in China tegenvalt.

 

Plotselinge liquidaties

Maar pas op, beleggers zijn momenteel bereidt om veel risico te nemen en er kunnen in 2018 daarom plotselinge liquidaties van risicovolle posities plaatsvinden. Christian Hille, hoofd multi asset, stelt daarom dat diversificatie in deze fase van de cyclus het belangrijkste is. De multi-asset-modelportefeuille van Deutsche AM bestaat nu voor 40% uit obligaties, 45% aandelen en 15% alternatieve beleggingen.

Volgens Hille zijn infrastructuur en goud goede aanvullingen voor de component alternatieve beleggingen en is zo’n gediversificeerde portefeuille goed gepositioneerd voor het nieuwe jaar.

In de obligatiemarkt zal er weinig veranderen komend jaar, stelt Bill Chepolis, hoofd vastrentende waarden voor de EMEA regio. De grootste kansen zijn volgens hem te vinden in bedrijfsobligaties. Dollar-papier zal een hoger rendement geven dan euro-obligaties. "High yield-obligaties zijn ook nog altijd erg interessant, terwijl schuld uit de opkomende markten wordt gesteund door een sterke economische groei en lage inflatie."

Verwachtingen Deutsche AM voor 2018

Economische groei
EU: +2,0%
VS: +2,3%
China: +6,5%
Wereld: +3,8

Korte rente
VS: 1,75-2,00%
ECB: 0%

Lange rente
Amerikaanse 10-jaars: 2,6%
Duitse 10-jaars: 0,8%

Valuta
Euro / Dollar: 1,15

Inflatie
Eurozone: 1,4%
VS: 1,8%

Aandelen
Dax: 14100
S&P 500: 2650

Grondstoffen
Goud: 1230 dollar
Olie (WTI): 55 dollars

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Duurzaam beleggen