Nieuws

Tech doet het ook in 2018 beter

Verslaan technologie-aandelen ook in 2018 de brede markt? Het Global Technology Team van Janus Henderson denkt van wel. En wel hierom.

Volgens Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode, portefeuillemanagers van het Global Technology Team van Janus Henderson, hebben technologieaandelen de potentie om het op de lange termijn beter te blijven doen dan wereldwijde aandelen. 

Wat zijn de lessen van 2017?

"De belangrijkste les was dat het seculiere langetermijnthema van technologische innovatie en verstoring de politieke en macro-economische kortetermijnfactoren aftroeft. De verrassende winst van Donald Trump zorgde in eerste instantie voor een herstel van cyclische aandelen en een negatief sentiment over de technologiesector, aangezien veel ceo's in deze sector de Democraten steunden."

"Inmiddels kijken we terug op 2017 als een van de sterkste jaren voor technologieaandelen. Wereldwijd was er duidelijk sprake van een internettransformatie en the winner takes most. De migratie naar de cloud gaat gestaag door en we zien een omslagpunt in kunstmatige intelligentie. Dit alles maakt een groot aantal nieuwe technologieën mogelijk: van spraakgestuurde virtuele assistenten in de huiskamer tot zelfrijdende auto’s."

2018?

"Het veranderende monetaire beleid, de belastinghervormingen en de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres blijven waarschijnlijk de macro-economische achtergrond voor de aandelenmarkten domineren, maar wij geloven dat de technologiesector, net als in 2017, het vermogen heeft om de productiviteit te verhogen en de oude economie te ontwrichten."

"Een mogelijke windfall tax op gerepatrieerde Amerikaanse bedrijfswinsten maakt mogelijk dat biljoenen dollars aan cash van bedrijven worden vrijgemaakt. Het grootste deel van die cash is van technologiebedrijven en de repatriëring ervan biedt deze bedrijven de kans om nog meer te investeren in research & development (R&D) en om de kapitaaluitgaven te verhogen, strategische fusies en overnames aan te gaan en uiteindelijk het aandeelhoudersrendement te verhogen. In onze portefeuilles willen wij profiteren van grote Amerikaanse technologiebedrijven met veel cash in het buitenland." 

"Maar de technologiesector opereert wereldwijd en is dus sterk afhankelijk van een relatief soepele handel. Bovendien zijn de prijzen hoofdzakelijk in dollars. Het is nu misschien nog niet zichtbaar, maar mogelijke tegenslagen zijn een omslag van de huidige zwakte van de dollar waardoor technologie duurder wordt, en van een protectionistisch handelsbeleid."

Andere risico's?

"We denken dat regelgeving en concurrentie aanzienlijke, maar beheersbare risico’s blijven. De veiligheid en gegevensbescherming blijven streng gecontroleerd worden door toezichthouders, terwijl de groei van technologie ook veel particulier en publiek kapitaal aantrekt. Dat laatste kan leiden tot irrationele concurrentie en overmatige waarderingen van aandelen in sommige delen van de markt."

Langetermijnkansen?

"We zien technologie als een sector met verschillende golven. Van de mainframe via de pc en de opkomst van internet zijn we nu aangekomen bij de derde golf van de smartphone, mobiel internet en de cloud. In onze ogen heeft de derde golf nog veel ruimte om te groeien, omdat op dit moment nog maar de helft van de wereldbevolking online is."

"Belangrijke thema's voor ons zijn de wereldwijde internettransformatie, de verplaatsing naar de cloud en de digitalisering van betalingen. De start van de vierde golf van kunstmatige intelligentie biedt ook kansen voor exposure naar opwindende nieuwe gebieden van ontwrichting, zoals de technologische revolutie in de transportsector." 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?