Nieuws

Drastische verlaging aandelenweging Calpers

De Amerikaanse pensioenreus Calpers wil onder het mom van sell high, buy low zijn aandelenweging sterk verminderen.

Calpers, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, overweegt massaal aandelen te verkopen. Tijdens een bestuursvergadering op 13 november werd het plan besproken om de aandelenweging terug te brengen van 50% naar 34%, meldt Bloomberg.

Als Calpers dit plan doorzet dan komt dat neer op een netto-aandelenverkoop van 55 miljard dollar. De totale portefeuille van Calpers omvatte op 10 november ongeveer 342,5 miljard.

Ter vergelijk het Nederlandse ABP heeft een beheerd vermogen van tegen de 400 miljard euro.

Sell high, buy low

Voor Calpers is het niet de eerste keer dat het probeert de markt te timen door aandelen op hun hoogtepunt te verkopen en terug te kopen als ze goedkoop zijn. Zo was Calpers een netto-verkoper in 2007 en 2008 ten tijden van de kredietcrisis en het faillissement van Lehman Brothers.

Achteraf was het fonds daarmee iets te vroeg met het timen van de top en keerde het in 2009 ook te laat terug. Per saldo heeft het fonds sinds de eeuwwisseling echter wel succes gehad met deze strategie, zegt Bloomberg. 

Wat nieuw is deze keer is de omvang van de verkleining van de aandelenportefeuille. Van 2007 tot en met 2009 werd er in totaal voor ongeveer 34 miljard dollar aan aandelen verkocht, nu is het plan dus 55 miljard in een vermoedelijk veel kortere tijd te verkopen. Bloomberg meldt niet wat Calpers met het vrijgekomen bedrag wil doen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40