Nieuws

In zee met het MKB

Direct lending is volgens Schroders de oplossing voor beleggers die op zoek zijn naar een mooie yield en extra diversificatie van de portefeuille.

Het uitlenen van geld aan jonge MKB-bedrijven met veelal een sterk duurzaam karakter biedt volgens Caspar van Eijck, hoofd institutionele relaties Benelux voor Schroders, prima rendementsvooruitzichten. Zeker nu defensieve beleggers in vastrentende waarden weinig rente ontvangen tegen steeds meer risico. Het uitlenen van geld aan kleine bedrijven komt tegemoet aan de belangrijkste wensen die defensieve beleggers tegenwoordig hebben, te weten: yield, spreiding, eenvoud, duurzaamheid en keuze.

Nu banken steeds minder geneigd geld zijn uit te lenen aan kleine en middelgrote bedrijven moeten andere geldschieters inspringen. We hebben het hier over een aanzienlijke markt. De grootbedrijven mogen dan vooral het nieuws halen, het MKB betekent meer voor de economie.

Direct lendingvarianten

Direct lending aan MKB-bedrijven bestaat, grofweg gezegd, uit drie varianten. Starters kiezen vaak voor crowdfunding. Het gaat hierbij om kleine bedragen die niet altijd terug komen. Private equity-partijen zijn ook in deze markt actief, maar dan gaat het meteen om grote leningen. In het gat tussen crowdfunding en private equity is Schroders gesprongen. Vanaf begin dit jaar biedt de Britse vermogensbeheerder Nederlandse particuliere klanten de mogelijkheid om te participeren in de eerste lending note.

"Wij kunnen een leningaanvraag in twee weken afhandelen en bieden vanaf het begin duidelijkheid. Een financieringsaanvraag bij banken duurt gemiddeld drie maanden. Die tijd hebben veel bedrijven niet. Dat verklaart waarom bedrijven graag met ons in zee gaan," vertelt Van Eijck.

Meer dan 6% rente

De gemiddelde lening, die Schroders tot nu heeft verstrekt, bedraagt volgens Van Eijck 4 miljoen euro met een gemiddelde looptijd van 4 jaar tegen een rente van 8,7%. "Na aftrek van ingecalculeerde verliezen en kosten ontvangen obligatiehouders iets meer dan 6% rente. Het kredietrisico is bovengemiddeld, maar dat is de rente ook. Omdat het om senior loans gaat, staan wij vooraan in de rij als het misgaat."

"Het kredietrisico is bovengemiddeld, maar dat is de rente ook"

Nadeel van de notes is wel dat particpanten de looptijd moeten uitzitten. De maximale duur van een lening is 7 jaar. Liquiditeit is ver te zoeken. Daar staat dan wel tegenover dat schuldeisers over de looptijd elk kwartaal rente en aflossing tegemoet kunnen zien. Positief is ook dat direct lending aan veel kleien partijen goed uitpakt voor de diversificatie van de beleggingsportefeuille.

Direct lending in breder obligatieperspectief
naam voor SEO

Samen optrekken

Schroders opereert niet alleen. Om de leningaanvragen deskundig te analyseren werkt de Britse vermogensbeheerder samen met NEOS Direct Lending dat gespecialiseerd is in het snel en scherp analyseren van schulduitgiftes. NEOS gebruikt onder meer de kredietcriteria van Moody's om op elke krediet een rating te kunnen plakken.

Om in aanmerking te komen voor een lening moeten bedrijven aan een aantal zaken voldoen. Alleen bedrijven die minimaal 2 jaar bestaan komen bijvoorbeeld in aanmerking. Van Eijck: "Wij zijn op zoek naar solide bedrijven die snel groeien maar zich wel al bewezen hebben." Horecabedrijven, financiële firma's en  vastgoedontwikkelaars zijn om verschillende redenen uitgesloten: te risicovol!

Inmiddels is al aan meer dan 130 bedrijven een lening verstrekt, waarvan de eerste in 2015. "We hebben daarom al ervaring met wanbetalingen. Het faillissementsrisico bedraagt op basis van onze ervaring ca. 2,5% waarvan de helft van de schuld terugkwam door borgstellingen en herstructureringen," aldus Van Eijck.

Acceptatiecriteria Schroders/NEOS Direct Lending
naam voor SEO

Het verloop van een kredietaanvraag
naam voor SEO

Duurzame oplossing

Veel van de bedrijven in de direct lendingportefeuille van Schroders kennen een hoog ESG-gehalte.  Een voorbeeld hiervan is BeGreen Energy, dat aan de zakelijke markt duurzame warmte levert op basis van houtsnippers.

Schroders is niet de enige die het bedrijf financiering verschaft. "Een grootbank doet ook mee, maar wilde niet extra uitlenen omdat zij al aan het maximale uitleenbedrag zaten dat zij onder de eigen regels mogen uitlenen."

Modelbedrijf
naam voor SEO

Meedoen?

Van Eijck: "Een participatie begint vanaf enkele miljoenen euro’s. Natuurlijk kan een vermogensbeheerder, family office of bank meedoen voor een dergelijk bedrag, en het opknippen voor partijen waarvoor zij het beheer doen, zodat het toch binnen bereik komt voor mensen met minder geld."

Is het streefbedrag van een note gehaald, dan wordt die gesloten, waarna vervolgens een volgende tranche wordt opengezet.

Caspar van Eijck
naam voor SEO


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus