Nieuws

J.P. Morgan AM: 4% rendement voor een 60/40-­portefeuille

In de nieuwste Long-term Capital Markets Assumptions-rapport blikt J.P. Morgan AM vooruit op de komende tien tot vijftien jaar. Een must read voor assetallocators.

Voor alle assetallocatieliefhebbers: het Long-term Capital Markets Assumptions-rapport van J.P. Morgan AM is uit. In dit rapport, dat voor de 22e keer uitkomt, blikt J.P.Morgan AM tien tot vijftien jaar vooruit en voorspellen ze wat er in die periode kan gebeuren met de economie, de rentetarieven en de belangrijkste beleggingscategorieën.

Waarom het een must read is? J.P. Morgan AM heeft voor bijna elke assetklasse een expected return, plus de verwachte volatiliteit, aldus Eelco Ubbels van Alpha Research. "En volatiliteit is beter te voorspellen dan rendementen, dit geeft weer goede aanvullende inzichten."

Wat valt op in het 102 pagina's tellende rapport? 

 • Aandelen trekken mixportefeuille omlaag
  De verwachte rendementen voor een gemengde 60/40-­portefeuille in euro’s liggen iets lager dan in de LTCMA van vorig jaar (circa 4% versus 5,50%), aangezien de aandelen-obligatiesgrens met de klok mee draait (d.w.z. dat de obligatierendementen verbeteren terwijl volledige waarderingen de aandelenrendementen tegenhouden), wat volgens J.P. Morgan AM past bij de huidige laat­cyclische cyclusomgeving. "De rentetarieven beginnen te stijgen, maar het normaliseringstempo blijft traag."

 • Japan verbetert
  J.P. Morgan AM is positiever geworden over de verwachte total return van Japan. Zij verhoogden dit jaar van 4,50% naar 4,75% hoger, maar duidelijk lager dan consensus van 5,75%, aldus Eelco Ubbels van Alpha Research.  

verwachte total return per regio JPM AM 2018

 • Positiever over Europese high yield
  De Euro high yield-obligatieconsensus is volgens de cijfers van Alpha research 2,35%. J.P. Morgan AM zit met 3,75% duidelijk hoger en verwacht dus meer van deze assetklasse.

 • Aandelen renderen minder
  "Onze aannames voor aandelen komen neer op lagere verwachte rendementen in ontwikkelde markten en opkomende markten. De kloof tussen de aandelenrendementen van ontwikkelde en opkomende markten is ten opzichte van onze vorige LTCMA-­editie iets kleiner geworden. We zien de rendementen over onze tijdshorizon licht dalen, maar ze blijven gestaag achter bij wat de historische ervaring zou suggereren."

 • Liever bedrijfsobligaties
  "Bedrijfsobligaties blijven binnen vastrentende waarden een aantrekkelijke bron van inkomsten. Hoewel de kredietcyclus een flink eind op weg is, wijzen onze langetermijnprognoses voor zowel defaults als herstelfases erop dat de spreads aantrekkelijk blijven op zeer lange termijn. De vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten (EMD) blijven verbeteren, wat impliceert dat EMD een aantrekkelijk diversificatiemiddel is voor obligatieportefeuilles, zelfs nu de huidige spreads dicht bij de reële waarde op lange termijn liggen."

 • Dollar verzwakt verder
  "Ondanks de scherpe daling van de Amerikaanse dollar in 201  blijft de dollar aanzienlijk boven onze schattingen liggen van de reële waarde op lange termijn. We verwachten dat het tempo van verdere dalingen enigszins zal afnemen. Het effect van valuta-omrekening op het rendement van beleggingen zal voor veel beleggers een belangrijke overweging blijven."
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Brexit