Nieuws

Echt actief zorgt voor minimaal 77 basispunten extra rendement

Maar waar gaat het nu eigenlijk om in de actief-passief-discussie? Volgens Northill Capital om een verschil van minimaal 77 basispunten.

Het gemiddelde extra rendement van echt actieve beheerders bedraagt 77 basispunten. Dat blijkt uit een onderzoek naar de prestaties van actieve fondsbeheerders door Northill Capital. Bij Europese en Amerikaanse aandelen is het verschil nog hoger.

Met name bij opkomende markten verwatert het voordeel van actief beleggen vrijwel volkomen. Northill Capital definieert echt actief beheer als beheerders die zich op een beleggingscategorie concentreren en die hun beleggingen concentreren op bedrijven die beter dan gemiddeld presteren.

In het onderzoek zijn de resultaten van meer dan 5000 fondsen onderzocht. De prestaties gelden voor een periode van vijf jaar tot eind 2015. Als alle actieve beheerders gezamenlijk worden genomen dan blijkt het gemiddelde extra rendement dat ten opzichte van passieve fondsen wordt behaald te dalen.

Stabiliteit van belang

Voor alle actieve beheerders gezamenlijk is slechts sprake van een extra rendement van 24 basispunten op jaarbasis. De onderlinge verschillen in de diverse beleggingscategorieën is ook groot. Zo blijken actieve beheerders aanzienlijk minder succesvol als ze zich moeten concentreren op groeibedrijven.

Zowel bij grote als middelgrote Amerikaanse bedrijven blijft het rendement van actieve beheerders achter bij de benchmarks. Dat geldt ook voor actieve beheerders met de door Northill gedefinieerde gefocuste aanpak. Uit het onderzoek blijkt verder dat de stabiliteit van het beleggingsteam van groot belang is.

Daarbij is het van groot belang dat er sprake is van een collegiale sfeer in dit team. Dit is relatief vaker het geval bij de door Northill als gefocust gekenmerkte fondsen. Bij andere fondsen is vaak sprake van een sterbeheerder. Dat komt de resultaten van dergelijke fondsen niet ten goede.

Het uitgebreide onderzoek laat tevens zien dat een hoge omloopsnelheid bij fondsen de prestaties niet ten goede komt. De kans dat de benchmark wordt verslagen is kleiner naarmate de benchmark nauwgezetter wordt gevolgd. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus