Nieuws

De zwakke punten in sterrensysteem Morningstar

Beleggers hebben groot vertrouwen in de fondsaanbevelingen van Morningstar. De WSJ onderzocht in de VS in hoeverre dat terecht is.

De Amerikaanse zakenkrant heeft de resultaten van beleggingsfondsen die in de ogen van Morningstar 5 sterren verdienden geanalyseerd. Slechts 12% van deze fondsen presteerde in de vijf navolgende jaren uitstekend.

In 10% van de gevallen daalden de prestaties zo sterk dat ze nog slechts één ster (het minimum voor Morningstar) verdienden. De gegevens van Morningstar worden volgens henzelf gebruikt door 250.000 beleggingsadviseurs.

Volgens de fondsbeoordelaar zijn zij volstrekt transparant als het gaat om de intentie van het sterrenstelsel, zo schrijven zij aan The Wall Street Journal. Daarbij gaat het slechts om een mathematische interpretatie van de resultaten uit het verleden.

Sterrensysteem goede voorspeller

Die zeggen niets of nauwelijks iets over de prestaties in de toekomst. Het bedrijf is echter niet altijd zo bescheiden. Tijdens een recent interview zei bestuursvoorzitter Kunal Kapoor dat het sterrensysteem een betere voorspeller was dan ooit in het verleden.

Uit de gegevens van The Wall Street Journal blijkt dat over het algemeen genomen de best presterende fondsen volgens Morningstar iets beter presteerden dan de mindere fondsen. Maar tegelijkertijd bleek dat fondsen met 5 sterren in de navolgende periode gemiddeld presteerden.

Binnen Morningstar bestaan ook zorgen over de manier waarop beleggingsadviseurs en beleggers vertrouwen op de informatie die het bedrijf verstrekt. Sinds begin zomer vindt een onderzoek plaats naar de wijze waarop Morningstar mogelijk bijdraagt aan misstanden in de sector.

Geen indicator

Volgens een Morningstar-medewerker worden de verstrekte sterren, ondanks de officiële waarschuwingen van Morningstar, gebruikt als een indicator voor toekomstige prestaties.

Uit het onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat de voorspellende waarde van fondsen die zich richten op Amerikaanse aandelen nog slechter presteren dan voor alle fondsen gezamenlijk.

Slechts 10% van dit soort 5 sterren-fondsen presteerde drie jaar later nog steeds optimaal. Voor de periodes van vijf en tien jaar was dat respectievelijk 7% en 6%. In alle drie de gemeten periodes was de kans groter dat een 5 sterren-fonds uiteindelijk een 1 ster-status zou verkrijgen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?