Nieuws

Jaarlijks rendement van 10,5% moet toch kunnen

Nederlandse beleggers verwachten meer dan 10% rendement te kunnen maken. Ook denken zij dat indexfondsen veel veiliger zijn dan actieve fondsen. Zo blijkt uit een rondvraag van Natixis.

Kunt u het zich nog herinneren, de crisisjaren van 2009, 2010, 2011 toen vrijwel alle analisten een lange periode van lage rendementen voorspelden? De gouden jaren van de jaren negentig tot en met 2008 waren defintief voorbij, zo werd er gezegd. De inflatie plus een paar procent, meer zit er niet in.

Het is een boodschap die niet is uitgekomen, en die beleggers ook niet meer geloven voor de toekomst. Integendeel, de verwachtingen zijn zelden zo hoog geweest, zo blijkt uit een onderzoek van Natixis Global Asset Management.

Onderzoek in 26 landen

In totaal werden er door Natixis – een dochter van het Franse BPCE - tussen februari en maart 2017 8300 particuliere beleggers uit 26 landen ondervraagd, waaronder 300 uit Nederland. Vooral de Nederlanders bleken extreem hoge rendementsverwachtingen te hebben, gemiddeld 10,5% per jaar bovenop de inflatie.

Natixis betwijfelt of dit realistisch is. Volgens de Fransen houden de Nederlanders er bovendien een beetje merkwaardige ideeën op na over risico. 56% van de Nederlanders denkt volgens Natixis ten onrechte dat indexfondsen minder riskant zijn dan actief beheerde beleggingsfondsen. Wereldwijd ligt dat percentage een stuk hoger met 62%.

ESG

Opvallend is verder het hoge aantal Nederlandse beleggers (69%) dat zegt te willen beleggen volgens ethische principes, terwijl ze van de andere kant vaak voor indexfondsen kiezen waarbij de zogenoemde ESG-principes niet of nauwelijks een rol spelen.

Ten slotte wijst het onderzoek uit dat er veel scepsis heerst onder beleggers over actief gemanagede fondsen. Bijna 75% van de Nederlandse beleggers gelooft dat actieve fondsen in werkelijkheid helemaal niet actief zijn, maar gewoon de index volgen, en toch een vette managementvergoedingen in rekening brengen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus