Nieuws

Centrale banken blijven voor altijd in crisismodus

Centrale banken hebben hun beleid aanzienlijk aangepast sinds de crisis. En het zal nooit meer anders worden.

Dat blijkt uit een Bloomberg-artikel waarin wordt gerefereerd aan een onderzoek van de Europese Centrale Bank naar een reeks beleidsmaatregelen die zijn ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis het hoofd te bieden.

Zo'n 55 hooggeplaatste medewerkers van centrale banken wereldwijd zijn gevraagd naar hun visie op de bestendigheid van diverse monetaire instrumenten. Daaruit blijkt dat vrijwel alle respondenten verwachten dat het zogenoemde macro-prudentieel toezicht zal blijven bestaan.

De diverse toezichthouders op de financiële sector komen hierin bij elkaar om over hun zorgen en verwachtingen te spreken. Centrale banken zijn sinds de kredietcrisis ook meer inzicht gaan geven in hun toekomstig beleid.

Rente blijft laag

Deze Forward Guidance zal volgens een meerderheid van de respondenten ook blijven bestaan. Het centrale beleid van banken kenmerkte zich in het afgelopen decennium door een aanzienlijke verlaging van de officiële rentevoet. In sommige gevallen werd en wordt zelfs een negatieve rente gehanteerd.

Daarnaast kochten centrale banken op grote schaal schuldpapier op. Deze zogenoemde monetaire financiering vond plaats door het opkopen van eerst overheidsobligaties en daarna ook bedrijfsobligaties. De lage rente zal volgens de centrale bank-medewerkers nog even aanhouden.

Een minderheid denkt dat de negatieve rente voor langere tijd noodzakelijk zal zijn. Wat betreft het opkopen van schuldpapier verwacht een geringe minderheid dat het opkopen van overheidsobligaties voor een langere periode noodzakelijk zal blijven.

Niet veel kritiek

Ongeveer 40% van de respondenten denkt dat ook andere obligaties zullen worden aangekocht. De crisis heeft ervoor gezorgd dat centrale banken verder kijken dan alleen de hoogte van de inflatie.

De financiële stabiliteit is een nieuw punt van constante zorg. De medewerkers waren niet erg onder de indruk van de kritiek die ze te verduren kregen. Minder dan 20% van de respondenten vond dat er sprake was van veel kritiek.

Het onderzoek op basis waarvan het Bloomberg-artikel werd geschreven vond overigens plaats tussen februari en mei van 2016.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen