Nieuws

Aandelen opkomende markten in Goudlokjesland

Beleggers in aandelen opkomende markten hebben dit jaar over rendement geen klagen. Ook de komende tijd ziet er volgens Wim-Hein Pals van Robeco veelbelovend uit. Hij spreekt zelfs over een Goldilocks-omgeving.

Wim-Hein Pals, hoofd aandelen opkomende markten van Robeco en portfoliomanager van het fonds Robeco Emerging Markets Equities, was zelden zo positief over de kansen van aandelen opkomende markten als nu. De titel van zijn nieuwste presentatie luidt niet voor niets: We have entered an upward cycle.

Nu is Wim-Hein Pals allesbehalve een zwartkijker. Sinds 1994 belegt hij namens Robeco actief in de opkomende landen en dat doet hij met overtuiging. "Beleggen in opkomende markten is op en neer stuiteren, waarbij je over een sterke maag en voldoende zitvlees moet beschikken, maar het extra risico wordt wel uitbetaald. De langetermijnbelegger wint altijd."

Goudlokje

Sinds begin vorig jaar hebben beleggers in aandelen opkomende markten geen klagen. De beurzen gingen er harder omhoog dan in de volwassen markten. Nu was er ook een inhaalslag nodig. De grondstoffencrisis, Amerikaanse tapering-angst en een afkoelende Chinese economie deden aandelen in opkomende markten geen goed.

Wim-Hein Pals: "De bedrijfswinsten gingen gestaag omlaag en zo ook de koersen. Voor beleggers is winstgroei veel belangrijker dan economische groei. De gemiddelde winstmarge in de opkomende markten daalde van iets meer dan 8% naar 6%. Het was een heftige periode."

Maar dat was toen. Inmiddels gaat Pals er vanuit dat de winstmarges weer richting 8%, en misschien nog wel iets hoger gaan. Volgens hem zitten opkomende markten nu in een Goldilocks-omgeving. Beleggers kunnen volgens hem profiteren van een cyclisch herstel, structurele economische verbeteringen en een aantrekkelijke aandelenwaardering.

Hogere winstmarges ondersteunen beurzen opkomende markten
naam voor SEO

Turks drama

Belangrijk is natuurlijk wat China doet. Gisteren begon in China het negentiendee partijcongres. De komende dagen zal duidelijk worden waar Beijing op inzet. Pals hoopt op een gematigde groei. "6% is mooi, iets minder zou nog beter zijn. Voor de winstgevendheid van de Chinese bedrijven maakt het niet zo veel uit."

Pals verwacht dat de grondstoffenmarkt ook de komende tijd prima sterk blijft, gelet op bijvoorbeeld de enorme investeringen in infrastructuur die in Azië zullen worden gepleegd. Een land dat daar niet blij mee zal zijn, is Turkije, dat alle grondstoffen moet importeren.

Pals: "We zijn niet meer in Turkije belegd, omdat de grondstoffenprijzen zijn opgelopen en vanwege het politieke klimaat. Volgens ons is het stijgende Turkse tekort op de lopende rekening steeds moeilijker te financieren, zeker nu geld schaarser wordt en Turkije steeds meer geld nodig heeft. Ik verwacht dat Turkije in 2018 de slechtst presterende markt wordt."

"Ik verwacht dat Turkije in 2018 de slechtst presterende markt wordt"

Over het Indiase hervormingsprogramma van Modi is Pals daarentegen buitengewoon positief. Dat wil niet zeggen dat hij Indiase aandelen daarom sterk heeft overwogen. "De hervormingen leiden in eerste instantie tot disruptie en lagere winsten, maar zullen uiteindelijk enorme efficiency-winsten opleveren. Dat is het langetermijnplaatje. De komende tijd is er winstdruk en Indiase aandelen zijn duur. Daarom hebben wij in India gas teruggenomen."

Zuidkoreaanse pampering

Zuid-Korea is een land waar hij al langer positief over is. Ook hier wordt hervormd. Alleen komen deze hervormingen van het bedrijfsleven. Zuid-Korea, dat jarenlang gold als een notoir onderbetaler van dividend, heeft na een succesvolle lobby van het internationale beleggersgilde de aandeelhouder ontdekt.

"In 2012 gaven Koreaanse bedrijven niet meer dan 10% van de winst terug in de vorm van dividend. De rest werd vooral opgepot. Dat is veranderd. In 2017 ging 21% van de winst terug als dividend. Daarnaast worden ook steeds meer aandelen ingekocht."

De pampering van beleggers in Zuid-Korea biedt volgens Pals een enorm opwaarts potentieel. Daarnaast is er nog de lage aandelenwaardering waar beleggers vcan kunnen profiteren. "Zuid-Korea handelt al jaren tegen een enorme korting. Dat heeft mede te maken met de kleine raketman in het noorden. Het geopolitieke risico dat Noord-Korea heet is er nog steeds en zal nog wel even blijven."

Pals rekent niet op een oorlog. Opvlammende oorlogsretoriek leidt wel telkens tot beursdips, maar zodra het verbale wapengekletter weer is wegge-ebt kunnen de koersen weer omhoog.


naam voor SEO

Lage waardering

Maar niet alleen in Zuid-Korea trekt de relatief lage aandelenwaardering rendement hongerige beleggers aan. Aandelen opkomende landen kennen een gemiddelde koers-winstverhouding van 12,5 (twaalf maanden vooruit) tegen 16,5 keer de winst van aandelen ontwikkelde markten. "Dat is een korting van 25%," zegt Pals. "Maar ook bij andere waarderingsmaatstaven zijn aandelen opkomende markten circa 25% goedkoper."

Opkomende discount
naam voor SEO

Die korting is er niet voor niets. Een belangrijk risico in opkomende markten dat Pals nu ziet is de heronderhandeling van de Nafta, het vrijhandelsakkoord waarmee de Amerikaanse president Trump zulke grote problemen heeft. Pals acht de kans groot dat het resultaat van de heronderhandeling niet al te positief zal uitvallen voor Mexico (vooral) en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het is een belangrijke reden waarom Robeco nu voorzichtig is met aandelen uit Zuid-Amerika.

Minder bang is Pals voor het gevaar dat hogere Amerikaanse rentes met zich meebrengen. "Dat zien wij juist als een kans. De laatste keer dat de Amerikaanse Fed de rente verhoogde, leidde dit tot een enorme outperformance van aandelen opkomende landen. Zolang Amerikaanse renteverhogingen worden gedreven door goede economische groei is dat positief voor de opkomende markten."

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus