Nieuws

Monetaire verkrapping goed voor EMD

Terwijl beleggers in Europese en Amerikaanse de toekomst vrezen, bieden Emerging en Frontier Market Debt volgens NN IP juist interessante mogelijkheden bij stijgende rentes.

"Emerging Market Debt (EMD) in lokale valuta’s en Frontier Market Debt (FMD) bieden zeer goede mogelijkheden om obligatieportefeuilles te behoeden voor eventuele tegenvallers als gevolg van normalisatie van het monetaire beleid en wereldwijd stijgende rentes." Dat zegt Marcelo Assalin (zie foto), hoofd Emerging Market Debt bij NN Investment Partners (NN IP).

naam voor SEO

Volgens Assalin bieden EMD en FMD aantrekkelijke kansen in twee economische scenario’s. In scenario 1 doorbreekt de mondiale groei de 3,5%, die in de afgelopen zes jaar als bovengrens fungeerde. In scenario 2 blijft de economie zich binnen de bandbreedte van de afgelopen jaren ontwikkelen.

Assalin: “Scenario 2, ons basisscenario, zou erg positief zijn voor opkomende markten, omdat de wereldwijde liquiditeit en de financiële condities dan gunstig zouden blijven als gevolg van een zeer geleidelijke overgang naar een krapper beleid van centrale banken. De instroom van kapitaal kan dan aanhouden, waardoor de  spreads op EMD zullen dalen."

15% onderwaardering

Obligaties die in lokale valuta’s luiden, verdienen volgens Assalin bijzondere aandacht. Ondanks de recente appreciatie bedraagt de onderwaardering van opkomende valuta’s volgens hem nog altijd ongeveer 15%. "Beleggers kunnen hun rendementen zien verbeteren, omdat opkomende valuta’s hun verlies van de afgelopen vijf jaar pas deels hebben goedgemaakt.”

Daarnaast kunnen beleggers in EMD en FMD profiteren van acties van de verschillende lokale centrale banken. "De reële rentes in opkomende markten zijn hoog, terwijl de inflatie beperkt blijft. Dit betekent dat de centrale banken de rentes nog kunnen verlagen, waardoor de rentes op obligaties dalen en hun koersen stijgen. Vooral schuld uit landen als Zuid-Afrika, Rusland, Turkije en Brazilië zijn daarom aantrekkelijk.”

Sterkere balansen

Maar wat als niet scenario 2 maar scenario 1 onze toekomst wordt? Ook dat is goed voor EMD  “De wereldhandel zal bij een aantrekkende groei toenemen. Dit is zeer gunstig voor opkomende markten en het appreciatiepotentieel van hun valuta’s. Een sterkere groei zorgt waarschijnlijk ook voor hogere grondstoffenprijzen. Diverse opkomende markten, vooral frontier-markten, zijn grondstoffenexporteurs en zullen in dit scenario sterk profiteren.”

Assalin concludeert ten slotte dat de balansen van opkomende landen veel gezonder zijn dan in het verleden. “Veel belangrijke opkomende landen die tijdens de ‘taper tantrum’ in 2013 tekorten op de lopende rekening hadden, hebben nu overschotten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van externe financiering en minder kwetsbaar voor externe schokken. Dit zou een stevige bescherming moeten bieden bij stijgende rentes en een mogelijk sterkere dollar.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?