Nieuws

London verliest glans goudmarkt

Nieuwe regels en onzekerheid door Brexit schaden goudhoofdstad Londen.

Nieuwe Europese regelgeving zet volgens Bloomberg de positie van de Londense goudmarkt onder druk. De belangrijkste pijnpunt vormen de nieuwe MiFID-regels die nog altijd voor onduidelijkheid zorgen. Zo is niet bekend of de goudhandel wel of niet als derivatenhandel moet worden beschouwd.

Het meeste goud dat in Londen wordt verhandeld blijft in de kluizen van banken liggen. Daardoor werd het tot nu toe niet als derivatenhandel beschouwd. Maar met de nieuwe regels kan dat veranderen. Als de handel als derivatenhandel wordt beschouwd, dan betekent dit dat er hogere kosten aan verbonden zijn. Dit zou betekenen dat het aantrekkelijker wordt om de handel elders te laten plaatsvinden. Vooral New York lijkt te profiteren.

De positie van Londen is ook al geraakt door de toepassing van Basel-III. Deze regelgeving dwingt banken in hun handel hogere voorzieningen aan te houden. Dat geldt ook voor de handel in goud. De regelgeving betekent dat het voor handelaars aantrekkelijker wordt om transacties via beurzen buiten Londen af te wikkelen.

Brexitonzekerheid

Een derde punt van zorg is het naderende vertrek van de Britten uit de EU. Diverse banken zijn al onderdelen naar diverse EU-steden aan het verplaatsen. De aanhoudende onzekerheid over het feit of er wel of geen akkoord komt, verhoogt de druk.

De London Metal Exchange en een groep banken hebben inmiddels nieuwe futures gecreëerd om ervoor te zorgen dat de handel in Londen transparanter wordt. Maar de onzekerheid blijft of dit past in de nieuwe regelgeving die vanaf januari volgend jaar gaat gelden.

De regelgeving bij CME in New York verandert onderwijl niet. Young-Jin Chang, global head of metals products bij CME Group in New York, beseft de waarde hiervan. “De regelgeving binnen CME is een zekerheid. De markt houdt van zekerheid.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus