Nieuws

De Chinese trein is nog niet vertrokken

De openstelling van de lokale Chinese markt, de bovengemiddelde economische groei van het land en de relatief lage waardering maken Chinese aandelen volgens Optimix aantrekkelijk.

China is de laatste jaren uitgegroeid tot een economische grootmacht. Gerangschikt naar bbp staat het land zelfs op de tweede plaats, net achter de Verenigde Staten. Maar de economische kracht van China op de beurs komt internationaal gezien maar heel beperkt tot uitdrukking.

In de gangbare aandelenindices telt China nog niet of nauwelijks mee. Volgens de vermogensbeheerders van Optimix, Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling, ligt hierin een uitgelezen kans voor actieve beleggers om te profiteren van de opkomst van de Chinese economie.

Grote economie, kleine beurs

Beurswaarde China te klein voor economische betekenis China

Volgens Optimix is het nu een prima moment op de Chinese aandelentrein te stappen. Dat heeft niet alleen te maken met de flinke groei van de Chinese economie, maar, misschien nog wel meer, met het feit dat de lokale Chinese aandelenmarkt, ook wel aangeduid met A-shares, open is gegaan voor internationale beleggers.

"Hierdoor hebben buitenlandse beleggers steeds meer mogelijkheden krijgen om in deze groei-economie te participeren"

Slechte research

Daar komt bij: de A-aandelenmarkt is door de jarenlange afscherming nauwelijks onderzocht door westerse analisten. De aandacht neemt nu echter langzaam maar zeker toe, parallel aan de toenemende toegankelijkheid van de markt.

De liberalisering van de Chinese kapitaalmarkten heeft de belangrijkste leverancier van aandelenindices, MSCI, in ieder geval doen besluiten om per ultimo mei 2018 de A-shares in de voor beleggers zeer belangrijke en toegankelijke MSCI Emerging Markets (EM) Index op te nemen. Hierdoor zal de vraag naar en aandacht voor deze aandelen verder gestimuleerd worden.

Maar ook op de lange termijn is Optimix positief over China. Niks geen zorgen over een harde Chinese landing. Integendeel. De economie zal ook de komende jaren bovengemiddeld groeien, waarbij de winstgroei van het bedrijfsleven wel sterk zal kunnen fluctueren.

Weinig reden tot klagen

Chinese beleggingen hebben het beste gerendeerd

Vraag is wel: zijn beleggers, die nu China aandoen, niet veel te laat. Optimix denkt dat het spel nog niet is gespeeld. "Vanuit een langetermijnperspectief zijn Chinese aandelen nog steeds niet duur. De waardering bevindt zich momenteel zelfs onder het historisch gemiddelde. Ook de relatieve waardering van A-shares in vergelijking met andere regio’s, laat zien dat dat de waardering richting die van ontwikkelde markten gaat."

Langetermijnbelegging

De koers-winstverhouding van A-aandelen bedraagt bijna zeventien. Dit is niet goedkoop, maar gegeven de structureel hoge winstverwachtingen van Optimix zijn Chinese aandelen nog steeds zeer aantrekkelijk als aandelenbelegging voor de lange termijn, denken zij. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie