Wat is dit?
IEXConnect is het contentplatform om direct in contact te komen met beleggers. IEXConnect content wordt u aangeboden door onze partners. Ook partner worden? Sluit
Nieuws

Vastrentende beleggers moeten actiever worden

Obligatiebeleggers hoeven stijgende rentes niet te vrezen. Tenminste, als zij actief en flexibel in de markt staan. Dat zegt Curtis Evans van Fidelity International, die vier kansrijke obligatiestrategieën prijsgeeft.

Beleggers in vastrentende waarden anticiperen al enige tijd op een mogelijke stijging van rente en inflatie door meer te investeren in korter lopende obligaties. Maar er zijn meer sophisticated manieren om op deze trend in te spelen. Via obligaties met inflatiedekking bijvoorbeeld. “Wanneer de yield op, zeg, tienjaars Treasuries stijgt,” observeert Curtis Evans van Fidelity International, “dan zie je ook de inflatieverwachting op de financiële markten toenemen. Dan weet je dat bonds die gelinkt zijn aan inflatie goede kans maken in waarde te stijgen."

Het is een van de vier voorbeelden van een meer verfijnde aanpak voor beleggers in vastrentend die Evans geeft. Evans is bij Fidelity International Head of Investment Directing, European Fixed Income. Nummer twee: profiteer van verschillen in correlatie – bijvoorbeeld tussen Amerikaans en Europees staatspapier. Drie: vergroot je exposure in bedrijfsobligaties naarmate de rente in hun land van uitgifte stijgt. “In het algemeen daalt namelijk de spread op credits wanneer de ‘nationale’ rente omhooggaat.”

De vierde aanbeveling ten slotte geldt het vastrentende gedeelte in een gemengde portefeuille. Als rente en inflatie weer gaan toenemen, hoeven beleggers voor dat deel niet te vluchten in kortere looptijden. “Uit ons onderzoek blijkt dat zij het portefeuillerisico op gevoeligheid voor groei-assets dan juist vergroten,” aldus Evans. “Beleggers moeten het duratierisico wegen voor het geheel van hun beleggingen.”

Rente gaat later omhoog

De economische schade van de orkanen Harvey en Irma en de politieke onzekerheid door het wapengekletter tussen president Trump en Noord-Korea lijken rentestijgingen wat verder naar de toekomst te hebben verschoven. Evans’ betoog kan hierdoor minder relevant lijken, maar dat is niet zo. Voor de langere termijn blijft overeind dat de vastrentende markt een moeilijke is, ontwricht doordat centrale banken de kredietcrisis te lijf gingen door massaal obligaties op te kopen. En het is een heel ander beestje ook dan beleggen in aandelen of vastgoed.

De eigenlijke boodschap van Evans is dat beleggers in vastrentend baat kunnen hebben bij een meer actieve benadering van deze vermogenscategorie. Passief beleggen in obligaties is alleen al lastig omdat obligatie-indices honderden, zo niet duizenden titels omvatten. Exacte replicatie leidt daardoor tot enorme transactiekosten én grote tracking errors. Een tweede onbedoeld gevolg is gebrekkige spreiding: obligatiebenchmarks kennen de grootste gewichten toe aan de grootste schuldenaren.

Actief beter dan passief

Pure tracking leidt zo tot ongewenste blootstelling aan faillissementsrisico’s. Fidelity International hanteert daarom een actieve strategie voor zijn beleggingen in vastrentende waarden. Dit doet Fidelity al jaren en met goede resultaten, zo blijkt uit een recente publicatie, Active vs Passive – How to invest in Fixed Income.

Het FF Global Corporate Bond Fund, bijvoorbeeld, doet het, gemeten over één jaar en drie jaar, beduidend beter dan zowel zijn benchmark als de iShares Global Corporate ETF. Hoe dat komt? Doordat actieve beleggers kunnen inspelen op de eigenaardigheden van de vastrentende markt. Op debiteurenrisico’s, die per schuldenaar sterk uiteen kunnen lopen. Op de premies op eerste uitgiften – idem. Op mispricings en ongelijke informatie. En op de vertekenende invloed van institutionele beleggers en ETF-providers. Interne regels dwingen hen vaak tot massale verkopen die weinig te maken hebben met economische realiteiten.

Actieve keuzes

Een actieve belegger heeft de vrijheid om af te wijken van de obligatie-index en “goed geïnformeerde beslissingen te nemen” in welke individuele debiteuren te beleggen, en voor welke percentages. Zo besloot het FF Global Income Fund credits van het Franse nutsbedrijf Areva bij te kopen, en de positie in de Spaanse rivaal Abengoa af te bouwen. Resultaat: twaalf basispunten extra rendement voor de totale portefeuille.

Het FF Asia High Yield Fund zette extra in op de eerste obligatie-uitgifte ooit van de Japanse verzekeraar Asahi. Gevolg: zes basispunten winst voor het totale fonds. Beleggers die hun renterisico enkel te lijf gaan met kortere looptijden lopen tegen een nieuw risico aan, zo waarschuwt Evans: “I think they oversimplify the issue.

IEXConnect is het contentplatform om direct in contact te komen met beleggers. IEXConnect content wordt u aangeboden door onze partners.

Lees meer

MiFID II