Nieuws

Het verschil tussen goed en effectief advies

Niet al het goede financiële advies is ook nuttig. Het is de strijd tussen theorie en praktijk.

Er is een groot verschil tussen goed advies en effectief advies, zo meldt de website awealthofcommonsense.com. Goed advies is vooral intelligent en effectief advies begrijpelijk. "Er is tal van goed advies beschikbaar als het gaat om vermogensbeheer, maar het is pas echt nuttig als er ook daadwerkelijk naar wordt geluisterd."

Maar er zijn nog meer verschillen tussen goed en effectief advies te noemen :

1. Goed advies betekent dat klanten wordt aangeraden koersvast te beleggen. Effectief advies betekent dat portefeuilles worden samengesteld zodat klanten deze koersvastheid ook waar kunnen maken.

2. Het is goed advies om effecten tegen een lage prijs te kopen en tegen een hoge prijs te verkopen. Effectief advies is om klanten systematisch wat aandelen te laten verkopen, die succesvol zijn gebleken om met de winst aandelen te kopen die minder succesvol waren. 

3. Het is goed advies om zich niets aan te trekken van alle marktrumoer. Effectief advies betekent het samenstellen van een portefeuille die alleen rekening houdt met zaken die men kan beïnvloeden.

4. Het is goed advies om meer geld te sparen. Het is echter effectiever om ervoor te zorgen dat dit sparen automatisch gebeurt.

5. Het is goed advies om de portefeuille zo veel mogelijk met rust te laten. Het is effectief om mensen te helpen minder schade te veroorzaken door een uitlaatklep te vinden voor impulsgedrag.

6. Het is goed advies om optimale oplossingen te bieden. Het is echter pas effectief als rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden en het karakter van de klant.

7. Een goede adviseur gaat op zoek naar de beste ideeën. Een effectieve adviseur zorgt er vooral voor dat de slechtste ideeën worden vermeden.

8. Goed advies vertelt wat te doen in bepaalde omstandigheden. Effectief advies brengt dat in de praktijk. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen