Nieuws

Edwin Velzel nieuwe CEO PGGM

De Raad van Commissarissen van PGGM heeft besloten Edwin Velzel te benoemen als de nieuwe CEO van de pensioenuitvoeringsorganisatie, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

Velzel zal zijn werkzaamheden voor PGGM op 1 november 2017 starten. Edwin Velzel was van 17 mei tot 13 september 2017 voorzitter van de RvC van PGGM. Hij is afgelopen zomer, nog tijdens zijn inwerktraject, door de overige leden van de RvC gevraagd zich kandidaat te stellen voor het bestuursvoorzitterschap en heeft sindsdien geen deel uitgemaakt van de benoemingscommissie.

Velzel is de unanieme voorkeurskandidaat van de RvC als resultaat van een zorgvuldige procedure, met betrokkenheid van een extern bureau, waarin de RvC intensieve gesprekken heeft gevoerd met zowel hem als een aantal andere kandidaten. Velzel volgt Else Bos op die per 1 november aanstaande vertrekt als bestuursvoorzitter bij PGGM en op 1 juli 2018 aantreedt als directielid en voorzitter toezicht bij De Nederlandsche Bank.

Edwin Velzel was eerder bestuursvoorzitter van Univé en van Univé VGZ IZA Trias (UVIT). In verschillende functies heeft hij zich bezig gehouden met complexe vraagstukken ten aanzien van ICT en innovatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Fintech