Nieuws

Help! de CDO is terug

Een van de belangrijkste veroorzakers van de kredietcrisis maakt een comeback: collateralized debt obligations. Er is wel een belangrijk verschilletje met toen.

Een van de veroorzakers van de creditcrisis is terug van weggeweest. Het gaat om zogenoemde synthetische collateralized debt obligations, kortweg CDO’s.

Deze comeback van CDO's wordt aangevuurd door een oude bekende op deze markt: Citigroup. Tijdens het ineenstorten van de Amerikaanse huizenmarkt moest deze bank, mede door de grote verliezen op CDO's, gered worden door de staat.

De terugkeer van de synthetische CDO wordt gemeldt door Bloomberg op basis van meerdere gesprekken. Het gaat hierbij om complexe derivatenproducten waarbij meerdere vaak zeer risicovolle schulden verpakt worden in nieuwe obligatieleningen die vervolgens worden opgedeeld in verschillende risicogroepen (tranches).

Hypotheekcrisis

Het voordeel is dat als leningen met een hoog risico verpakt worden in, obligatiehouders per saldo minder risico lopen, omdat het niet vaak voorkomt dat een groot deel van de onderliggende leningen oninbaar blijkt.

Maar precies dit gebeurde wel aan de vooravond van de crisis toen beleggers het onderliggende risico op – toen vooral hypotheek – leningen volledig onderschatten. 

Volgens Citigroup is het grote verschil met destijds dat de bank nu alle risico’s bij beleggers legt, waardoor een situatie zoals in 2007-2008 zich niet meer kan herhalen. Beleggers zijn zich bovendien beter bewust van de risico'sdan aan het begin van deze eeuw. Bij de tranches in de hoogste risicoklasse kunnen volgens Citigroup rendementen van 20% of meer worden gerealiseerd.

Jia Chen 

De grote vrouw achter de CDO’s van Citigroup is de Chinese Jia Chen, die al een paar jaar probeert de markt nieuw leven in te blazen. Aanvankelijk zonder veel succes, maar sinds 2015 begon het plots te lopen, vermoedelijk door de lage rente waardoor grote beleggers op zoek gingen naar mogelijkheden om extra rendement te maken.

De CDO-markt is nog altijd betrekkelijk klein met een omvang van 70 miljard dollar, maar volgens Bloomberg zijn er steeds meer banken die nu een stuk van de taart willen hebben, waaronder BNP Paribas.

Kort geheugen

Citigroup beheerst nu nog de helft van de markt die de bank een bescheiden winst oplevert van ongeveer 100 miljoen dollar per jaar.

Ondanks de geruststellende woorden van Citigroup wordt er door marktanalisten met enige zorg naar de groei van CDO's gekeken.

"Er is een hele generatie van mensen in de financiële sector die niet weten wat de problemen met CDO’s waren, of het vergeten zijn", stelt Janet Tavakoli, een Wall Street-veteraan die meerdere boeken geschreven heeft over de kredietcrisis. "Het probleem is dat CDO’s weliswaar grote winsten kunnen opleveren, maar ook verliezen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    China; opnieuw lieveling van beleggers?