Nieuws

Nederlandfondsen doen het slecht

Actieve Europese beleggingsfondsen hebben een degelijk jaar achter de rug. Een uitzondering vormen de fondsen die zich richten op Nederland.

Actief beheerde Europese beleggingsfondsen die zich puur en alleen richten op Nederland blijven het bijzonder slecht doen. Dat blijkt uit een rapport van S&P Dow Jones Indices, dat alle Europese fondsen vergeleek met hun benchmark.

S&P noemt geen namen van fondsen, alleen de absolute getallen, en die zijn schrikbarend. Over de twaalf maanden van midden 2016 tot midden 2017 blijkt 62,5% van de Nederlandfondsen het slechter te doen dan de S&P Netherlands BMI-index. Over een periode van tien jaar stijgt dat percentage zelfs tot 94%. Een verklaring hiervoor geeft S&P niet.

Groot-Brittannië uitzondering

Het is niet zo dat Nederland het enige land is waar actieve fondsen het slechter doen dan de index. Op de lange termijn geldt dat voor alle landen. Maar Nederland behoort wel tot de zwakste broeders. Alleen de Europese fondsen die zich richten op de VS deden het nog slechter met 98% die lager scoorden dan de index.

Op de lange termijn waren de fondsen die zich richten op Scandinavische landen en Groot-Brittannië het meest succesvol met scores tussen 71% en 75%. Duitsland en Italië volgden niet ver daarachter.

Op de kortere termijn van één jaar is het beeld duidelijk gunstiger voor de actieve fondsen. In Nederland was er dus geen outperformance van de index, maar dat geldt wel voor Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken. In Italië, Spanje en Polen was er net als in Nederland geen meerderheid die de benchmark versloeg.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?