Nieuws

Skagen: ESG-benadering lucratief

Een ESG-benadering kan voor een hoger rendement zorgen. Dat geldt vooral voor bedrijven die hun ESG-rating verbeteren.

Dit blijkt uit een artikel van Hilde Jensen, hoofd portefeuille-specialisten bij Skagen. Zij wijst op een recent geschreven artikel door MSCI waarin de vraag wordt gesteld of een ESG-benadering een bijdrage kan leveren aan het rendement (alpha). Bij het ESG beleid gaat het om bedrijven die zich verantwoord gedragen ten aanzien van het milieu, het sociale beleid, of de corporate governance van het bedrijf.

Het antwoord van de MSCI-onderzoekers is bevestigend. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die hun ESG-beleid al hebben omgevormd en bedrijven die hun ESG-beleid aan het verbeteren zijn. De zogenoemde ESG-momentum bedrijven hebben de afgelopen tien jaar een rendement behaald dat 29,6% hoger lag dan dat van de MSCI World index.

ESG-leader index

Het is een opmerkelijke uitkomst. Vooral wannneer wordt gekeken naar het gemiddelde rendement van bedrijven met een hoge ESG-rating. De zogenaamde ESG-leader index – bestaande uit bedrijven die goed presteren op het gebied van ESG-criteria en waarbij bedrijven die zich bezig houden met onder andere gokken en wapens zijn uitgesloten – dan blijken ze de afgelopen tien jaar juist slechter gepresteerd te hebben dan de algemene index. Volgens het Skagen-artikel gaat het om een relatief negatief rendement van 1,32%.

Het betekent voor Skagen dat bedrijven met een lage ESG-rating interessante beleggingsmogelijkheden bieden. Er is immers sprake van de mogelijkheid om deze ESG-rating te verbeteren, wat aantrekkelijk is voor het rendement.

Het is echter niet voldoende om enkel naar dit criterium van een lage ESG-score te kijken. Deze benadering moet worden meegewogen in het totale beleggingsbeleid. In het geval van Skagen gaat deze uit van aandelen die een lage waardering hebben. Deze zijn interessant als er een goede reden valt aan te geven waarom een herwaardering van het aandeel aanstaande kan zijn. De ESG-momentum benadering past hier naadloos in.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?