Nieuws

Securities lending niet in belang van fondsbeleggers

Detlef Glow van Lipper is uiterst kritisch over securities lending door de fondsenindustrie. "De regels moeten niet losser maar strenger."

Een thema dat de laatste tijd vaak ter sprake komt, is het nut van het uitlenen van effecten om het rendement van actieve beleggingsfondsen en ETF's te verbeteren.

Daarover schreef ik twee jaar geleden ook al. Hoewel ik wel de voordelen van securities lending voor markt én klant zie, denk ik toch dat deze beleggingstechniek met de huidige regelgeving NIET moet worden ingezet bij retailfondsen. 

Ik kan me voorstellen dat mijn mening leidt tot opgetrokken wenkbrauwen van beleggingsprofessionals die de risico's van securities lending niet zien. Zij zullen zeggen dat deze transacties gepaard gaan met meer dan genoeg onderpanden en andere zekerheden.

Desondanks kan er vanuit meerdere hoeken naar deze praktijk worden gekeken. Ik werd bezorgd toen ik las dat de International Securities Lending Association (ISLA) op 1 september Europese beleidsmakers vroeg om de regels voor securities lending te versoepelen.

Schaduwkanten

Duidelijk is dat financiële instellingen geen non-profitorgansiaties zijn. Zodra er wordt gelobbyd om de regels te versoepelen, dan is dat om de winsten te kunnen vergroten. Dat is meestal niet in het belang van de klant. Want hoewel securities lending inderdaad de rendementen van beleggingsfondsen kan verbeteren, zitten er ook schaduwkanten aan deze praktijk.

Aangezien de lener van een aandeel deze verkoopt om te profiteren van koersverlies is de kans groot dat dit koersverlies de waarde van het fonds naar beneden haalt, waardoor de winst van de securities lending-transactie wordt opgeheven.

De verlieskans voor de fondsbelegger is extra groot, aangezien de transactievergoeding wordt verdeeld tussen leenagent, fondsenhuis en belegger. Ofwel, voor de fondsbeleggers is het verlies groter dan de winst.

Aanbevelingen

Dat wil niet zeggen dat ik tegen securities lending ben. Ik zie de grote voordelen er wel van in. Dat de mogelijkheid van shorten de markten efficiënter maakt. Maar fondsbeleggers moeten hierover wel goed worden geïnformeerd.

Voordat zij in een fonds stappen, moeten zij weten of dat fonds wel of niet effecten uitleent. Het is niet voldoende om deze praktijk in juridisch jargon tussen de kleine lettertjes te zetten. Die leest niemand.

Ik ben ervan overtuigd dat als beleggers de keuze hebben tussen fondsen die wel en die niet aan securities lending doen, dat zij in meerderheid zullen kiezen voor fondsen die zich niet inlaten met het uitlenen van effecten.

Mijn voorstel is om voor elk fonds dat aan securities lending doet een alternatief te maken die zich hier verre van houdt. Dat klinkt misschien raar, want dit leidt automatisch tot gigantisch veel nieuwe fondsen, maar het biedt beleggers wel de keuze en voorkomt dat deze worden bloorgesteld aan securities lending zonder dat ze dat willen.

Beleggers die in fondsen stappen, die aan securities lending doen, zullen dat ook nadrukkelijk moeten accepteren. Bent u het ermee eens, dat...?

Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Emerging Markets