Nieuws

Winstval Europese private banks

McKinsey luidt de noodklok voor de Europese private bankingsector. Terwijl omzet en winsten onder druk staan, nemen de compliancekosten alleen maar verder toe.

Het gaat de verkeerde kant op met de winstgevendheid van de Europese private banks. Volgens McKinsey zagen zij vorig jaar voor het eerst in acht jaar hun winsten dalen. De winstdaling bedroeg gemiddeld 10%.

Niet alleen de winsten daalden maar vaak ook het belegde vermogen. Bij vier van de tien Europese private banks trokken klanten geld terug. De omzet, afgezet tegen het belegde vermogen, nam in 2016 af tot 77 basispunten per euro. In 2007, aan de vooravond van de crisis, was die omzetmarge nog 96 basispunten.

De winstmarge verminderde van 26 (2015) naar 23 basispunten in 2016. Volgens Mckinsey zijn de lage rentestanden, het verminderd aantal transacties en de populartiteit van passief beleggen de belangrijkste oorzaken van de dalende winsten van Europese private banken.

Dure regels

Daarnaast, en dat zal ook niet verbazen, helpen de steeds strengere regels ook niet om de winsten op peil te houden. De strengere regelgeving noopt private banks extra te investeren in IT en compliance waardoor de kosten alleen maar oplopen. CIO Dirk Klee van UBS Wealth Management tegen de Financial Times: "De extra kosten die private banks moeten maken zijn enorm en die zullen ook niet snel verdwijnen."

Volgend jaar gaat in Europa Mifid II van start. Bedoeling daarvan is onder meer om de klant een beter inzicht te geven in de beleggingskosten die banken maken. Experts verwachten dat de nieuwe Mifid niet alleen de kosten van banken verder opdrijft maar ook het startsignaal zal worden van verder dalende fee's.

Alarmsignaal

Volgens Sébastien Lacroix van McKinsey moet de Europese private bankingsector het rapport zien als een niet te negeren waarschuwing. Volgens hem zullen ook dit en de komende jaren voor de sector moeilijke jaren worden. "Het one-service-fits-all-model is in elk geval niet meer van deze tijd."

Volgens Lacroix zullen de Europese private banks hun businessmodellen radicaal moeten verbeteren om te overleven.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen