Nieuws

BRICS niet bang voor Fed

BRICS hoeven zich geen zorgen te maken over een renteverhogingen door de Fed. Economie en beurzen ogen volgens Nordea solide.

Wim-Hein Pals van Robeco schreef vorige week tijdens de grote BRICS-conferentie in China al welke BRICS-landen zijn beleggingsvoorkeur hebben. Daar heeft ook fondsmanager Jorry Rask Nøddekær van het door Morningstar met 5-sterren gewaardeerde Nordea 1- Emerging Stars Equity Fund zijn gedachten over.

Nøddekær is het meest positief over China en India. Hij looft de initiatieven van president Xi (China) en president Modi (India) om de economische groei te stabiliseren (China) dan wel zelf extra vaart te geven (India). Hij is ervan overtuigd dat zowel internationale als lokale beleggers de komende tijd geïnteresseerd zullen blijven in deze landen.

In Rusland zijn vooral de waarderingen aantrekkelijk, aldus Nøddekær. Maar de politieke situatie is onrustig en de economische groei blijft achter bij die van China en India. De Braziliaanse markt is volgens hem ronduit moeilijk, gegeven de hoge politieke risico’s die aan het land verbonden zijn.

Gemene deler

Maar in al deze landen zijn initiatieven ontplooid om de gevolgen van de kredietcrisis te adresseren. Met het oog op de economische groei, de positie van de handelsbalans en de waarderingen op de aandelenmarkten zullen de gevolgen van een renteverhoging van de FED en het afbouwen van de balans gering zijn.

Dat wordt mede veroorzaakt doordat een Amerikaanse monetaire verkrapping alleen plaats zal vinden als er sprake is van een robuuste economische groei. De BRICS profiteren daar ook van.

Overigens beoordeelt Nøddekær de vooruitzichten van de gehele opkomende wereld als positief. Deze landen kennen volgens hem een aanzienlijk lagere schuld dan ontwikkelde landen. De handelsbalans is over het algemeen ook beter en de munten van opkomende markten zijn volgens Nøddekær ondergewaardeerd.

Meer beleggers

Opkomende markten profiteren verder van de toenemende urbanisatie. Dit geldt met name voor India. Door de betere opleidingsgraad, de introductie van nieuwe technologie en van nieuwe financiële instrumenten zal de productiviteit de komende jaren stijgen. Daar komt nog bij dat het aantal beleggers in de opkomende markten toeneemt. Dat versterkt de kooplust in de diverse aandelenmarkten.

Volgens Nordea zullen de opkomende markten in 2030 40% van de wereldwijde aandelenmarkt uitmaken. Op dit moment is dat 11%. Nordea waarschuwt (uiteraard) wel dat de stijging van de opkomende marktenbeurzen met horten en stoten zal gaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie