Nieuws

DNB test blockchain

Om de mogelijkheden op juiste waarde te schatten, onderzoekt, analyseert en test DNB de distributed ledger-technologie in nationaal én internationaal verband.

Daarbij wordt volgens DNB onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwerpen van distributed ledger-technologie die voor het gebruik in de financiële sector de meeste voordelen bieden en de eigenschappen bezitten die de centrale bank belangrijk acht.

"Door eigen hands-on experimenten uit te voeren, kan beter begrip verkregen worden over wat de technieken te bieden hebben en welke voor- en nadelen ze opleveren. Het is nog niet bekend of en zo ja, wanneer blockchain haar intrede gaat doen in de financiële sector."

"Veel hangt af van de experimenten die nu gedaan worden door diverse partijen. Wel is duidelijk dat innovatieve technieken kunnen leiden tot vernieuwingen in deze sector."

Bitcoin komt met risico's

Zo'n innovatie is virtuele valuta, maar DNB blijft bij zijn waarschuwing dat aan het gebruik van virtuele valuta’s nog steeds de nodige risico’s kleven. "Banken en betaalinstellingen lopen afgeleide integriteitsrisico’s bij het gebruik van virtuele valuta’s doordat de identiteit van kopers en verkopers niet of onvoldoende kan worden gekend."

Banken en betaalinstellingen dienen volgens DNB daarom gepaste maatregelen te treffen in het kader van een beheerste en integere bedrijfsvoering, mochten zij toch diensten met gebruik van virtuele valuta’s willen aanbieden.

Anders dan van de bitcoin zelf valt er van de achterliggende technologie van deze virtuele munt -distributed ledger-technologie, met als bekendste verschijningsvorm blockchain- meer heil te verwachten, aldus de centrale bank.

"De distributed ledger-technologie is een manier om transacties en saldi digitaal in een netwerk te administreren. In een traditionele administratie houdt een centrale partij een grootboek bij. In de distributed ledger-technologie houden alle deelnemers het gezamenlijke grootboek bij op hun eigen computers. Zo ontstaat een gedeeld, decentraal, grootboek." 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus