Nieuws

Vrolijk beleggen zonder doel

Beleggende millennials hebben geen idee waarvoor ze beleggen maar de financiële toekomst vrezen ze niet. Dat blijkt uit een rondvraag van Robeco.

Uit een onderzoek onder beleggende millennials (geboren tussen 1980 en 2000) bij Robeco blijkt dat 91% positief is over hun financiële toekomst. Slechts 9% van deze groep maakt zich wel eens zorgen over bijvoorbeeld hun pensioenvoorziening of de aankoop van een woning.

Aan het onderzoek werkten 1.600 personen mee. Volgens Robeco is het opmerkelijk dat 76% van de millennials geen concreet doel heeft om voor te beleggen.

Doelen die ondervraagden wel noemden, zijn onder meer vermogen opbouwen voor kinderen, een huis kopen, of de studieschuld aflossen. Beleggen voor een flitsende auto wordt door de nieuwste beleggingsgeneratie blijbaar niet belangrijk gevonden. Daar dachten oudere generaties heel anders over.

Financiële uitdagingen

“Dat millennials bijzonder positief zijn over hun financiële toekomst is een positieve gedachte, maar het is ook onze taak om te waarschuwen voor de vele uitdagingen die op hen wachten, zoals een terugtrekkende overheid en lage spaarrentes," reageert Monique van Wensem, hoofd Retail Marketing & Sales bij Robeco, op de uitkomsten van de enquete. 

Het is de bekende reactie van een vermogensbeheerder die wil dat mensen maximaal beleggen. De terugtrekkende overheid is het probleem niet, wel dat steeds meer werknemers en alle ZZP'ers voor hun eigen pensioen moeten zorgen. De ondervraagde groep zal zich later financieel wel redden. Problematischer is het voor generatiegenoten die niets doen voor later.

Geld opzij zetten

Robeco haalt het Nibud erbij om de noodzaak van beleggen op jonge leeftijd te onderstrepen. Uit het begeleidende persbericht: "Om zonder doel toch ervoor te zorgen dat je maandelijks vermogen opbouwt geeft het Nibud aan, dat het verstandig is om maandelijks 10% van het besteedbare inkomen opzij te zetten."

Volgens Robeco is het streefprecentage te weinig. "Wij vinden het verstandig als millennials circa één dag in de week werken voor hun financiële toekomst (bijvoorbeeld pensioen) en niet al teveel kijken naar alleen de korte termijn," zegt Monique van Wensum.

Het is een dwaze gedachte om een hele generatie te adviseren 10% van het besteedbare inkomen (als dat al kan), of één dag per week te laten werken voor hun financiële toekomst. Wat later financieel nodig is, verschilt per individu. Mensen die op jonge leeftijd een eigen huis kopen, plukken daar later de vruchten van. Wie via zijn werkgever verplicht voor zijn pensioen spaart, hoeft minder extra geld opzij te zetten om later van een comfortabele oude dag te kunnen genieten. En natuurlijk heeft niet iedereen even veel geld nodig om gelukkig te zijn.

Meer educatie graag

Bij Robeco legt 70% van de millennials maandelijks een vast bedrag in. Dat is verstandig. Ondanks de keuze voor volautomatisch beleggen blijkt er onder de ondervraagde millennials desondanks een sterke behoefte aan extra educatie. "Zo'n 75% van de ondervraagden gaf aan behoefte te hebben aan meer begeleiding bij het beginnen met beleggen."

De reactie van Monique van Wensem: "De behoefte aan meer begeleiding voor startende beleggers is een duidelijk signaal. Wij ondersteunen onze klanten op alle mogelijke manieren, bijvoorbeeld met interactieve video’s, artikelen en online tools."

Het zou nog beter zijn als de noodzaak en de basisprincipes van beleggen al op de middelbare school worden onderwezen, zodat menig particulier minder verkrampt en minder onwetend reageert zodra het onderwerp beleggen op tafel komt.

Per mail graag 

Hoe willen millennials geïnformeerd worden? Ook daar ging het onderzoek over. Een belangrijke kwestie, want vermogensbeheerders zeggen moeite te hebben om juist de niewste generatie klanten, de millennials, aan zich te binden. Het blijkt minder moeilijk dan gedacht.

Robeco: "Hoewel millennials bekend staan om hun gebruik van Whatsapp en social media, geeft 76% aan dat zij hun financiële informatie het liefst via e-mail willen ontvangen. WhatsApp scoort 26% en informatie via de website 67%."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus