Nieuws

De negatieve effecten van Mifid II

De nieuwe strengere regelgeving Mifid II zal voor de Europese financiële sector veel onbedoelde negatieve effecten hebben.

De strengere regels voor de Europese financiële sector die in januari 2018 van kracht worden zullen een heleboel negatieve effecten hebben waar de toezichthouders geen rekening mee hebben gehouden. Dat schrijft Bloomberg op basis van een rondgang langs marktpartijen.

Doel van de Markets in Financial Instruments Directive (Mifid II) is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Op de site van AFM wordt Mifid II uitvoerig uitgelegd. Feit is dat de beleggingsindustrie er de handen aan vol heeft om de honderden pagina’s met regels tijdig te implementeren. Het gaat onder meer over de manier waarop er gehandeld wordt tot aan de inkoop en distribiutie van aandelenresearch.

Gerard Walsh, hoofd aandelen bij Northern Trust Capital Markets vergelijkt de invoering van Mifid II met als Groot-Brittannie plotseling zou besluiten dat er voortaan rechts moet wordt gereden in plaats van links. "Het zal veel chaos veroorzaken, maar uiteindelijk zal iedereen zich wel aanpassen."

Dit zijn enkele van de onbedoelde negatieve effecten: 

 1. Minder research
  Een van de sleutelhervormingen van Midif II is dat vermogensbeheerders research apart moeten inkopen. Greenwich Associates verwacht dat dit zal leiden tot 300 miljoen dollar minder uitgaven aan research. Voor Amerikaanse banken zal het misschien zelfs helemaal onmogelijk worden nog research te verkopen in Europa vanwege verschillen in de regelgeving.

 2. Verlies van banen
  Minder vraag naar aandelenonderzoek zal leiden tot minder vraag naar researchers. McKinsey verwacht dat er honderden banen verloren gaan als banken besluiten minder te investeren in researchafdelingen. Daar staat tegenover dat er banen bijkomen bij die vermogensbeheerders die ervoor gekozen hebben eigen researchafdelingen op te bouwen. Vanguard is daar een bekend voorbeeld van.

 3. Minder concurrentie
  Omdat bedrijven verplicht worden effectentransacties nauwgezet bij te houden bestaat het gevaar dat er minder gehandeld wordt in Europese aandelen. Banken en verzekeraars zullen bovendien uit kostenoverwegingen de neiging hebben met minder vermogensbeheerders samen te werken. Dat kan de concurrentie op de Europese markt ondermijnen.

 4. Minder verschillende aandelen
  Vermogensbeheerders kunnen zich gedwongen voelen het aantal bedrijven waarin ze investeren te verkleinen, waardoor het voor kleinere bedrijven lastiger wordt aan kapitaal te komen.

 5. Mifid II als wereldwijde maatstaf
  Sommige banken zullen besluiten Mifid II op wereldwijde schaal toe te passen omdat het ingewikkeld en kostbaar is om in verschilende werelddelen met verschillende regels te werken. Dat is natuurlijk wel positief, want hoe uniformer de regels hoe beter.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen