Nieuws

T. Rowe Price luidt de obligatie-alarmbel

Verkrappende centrale banken, Amerikaanse politieke onzekerheid en een mogelijke Chinese groeivertraging vormen volgens Arif Husain van T. Rowe Price een explosieve correctiecocktail, vergelijkbaar met het drankje dat in 2007 werd gebrouwen.

Arif Husain, hoofd International Fixed Income bij T. Rowe Price, luidt de alarmbel. Hij roept de beleggersgemeenschap op voorzichtig te zijn, heel voorzichtig. Hij vertrouwt het niet. De obligatiebelegger ziet te veel risico's om nog langer ontspannen de markt te betreden.

"Het onvoorspelbaar politiek klimaat in de VS, de mogelijkheid van een vertraging in China en het naderende vooruitzicht dat het zeer ruime monetaire beleid zal eindigen, zijn voorbeelden van de vele factoren die kunnen leiden tot een marktcorrectie."

Hoewel het onmogelijk is het exacte tijdstip van een correctie te voorspellen, is de huidige mix van risico’s voor Husain overtuigend genoeg om een terughoudende aanpak te rechtvaardigen.

"De Amerikaanse economie groeit nu al acht jaar. Dat betekent niet dat hieraan binnenkort een einde moet komen. Cycli beginnen en eindigen als gevolg van triggers. Ons doet het aantal mogelijke triggers op dit moment denken aan wat we zagen in de aanloop naar de financiële crisis, die in 2008 een hoogtepunt bereikte."

Proteststemmers

In tegenstelling tot de situatie in 2007 is niet het financiële stelsel het probleem, maar de politieke onzekerheden die om zich heen grijpen. Husain: "De opkomst van een anti-establishment-, anti-immigratiesentiment in bepaalde delen van de wereld heeft geresulteerd in enkele verrassende ontwikkelingen, zoals de keuze van het VK om de EU te verlaten en de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS."

In beide landen heeft de keuze tegen de gevestigde orde geleid tot instabiliteit en onzekerheid. "In het VK wordt momenteel een poging gedaan om te onderhandelen over de voorwaarden voor vertrek uit de EU. De Britse regering is echter sterk verzwakt na de algemene verkiezingen van afgelopen juni, die resulteerden in een parlement zonder werkbare meerderheid," vertelt Husain, om in een adem de Amerikaanse situatie te analyseren.

Het probleem Trump

Husain: "In de VS kan het door Trump voorgestelde beleid voor hervormingen in de zorg, infrastructuurbestedingen en belastingverlagingen de conjunctuurcyclus verlengen. Dat zou een impuls betekenen voor risicovolle activa zoals aandelen en high yield obligaties maar lager renderende activa zoals staatsobligatiesjuist raken. Het is echter twijfelachtig of Trump zijn binnenlandse agenda volledig zal uitvoeren."

Gevaarlijker dan de Trump die zijn binnenlandse agenda er niet doorheen krijgt is de Trump op het internationale toneel, die meer vrijheid heeft om zijn gang te gang. Husain kijkt het hoofdschuddend aan.

"Zijn kennelijke vastbeslotenheid om protectionistische maatregelen door te voeren door middel van nieuwe onderhandelingen over de NAFTA en nieuwe invoerrechten voor Azië en Europa kan wereldwijde gevolgen hebben."

Het probleem China

Dan is er nog China. De stevige verwachte wereldwijde economische groei van 3,4% dit jaar en 3,6% groei volgend jaar moet volgens Husain grotendeels op het conto worden geschreven van de People’s Bank of China (PBoC), die in februari 2016 100 miljard dollar in de Chinese economie pompte.

Inmiddels is China opgehouden met stimuleren en staat het juist op de rem. De korte rente is dit jaar al drie keer verhoogd en de financiële regels zijn strenger geworden. Husain vreest de gevolgen. "Als we aannemen dat de recente groeispurt van de wereldeconomie kan worden herleid naar de Chinese stimuleringsmaatregelen van begin vorig jaar, dan volgt daaruit dat we ons nu zorgen zouden moeten maken vanwege het verminderen van de stimulering."

Volgens hem is het vooral zorgwekkend, zo zagen we in het verleden, dat China de economische maatregelen meestal niet kalibreert: wanneer China aan de rem trekt, dan wordt het vaak ook een noodstop.

Het probleem centrale banken

De Chinese centrale bank is niet de enige centrale bank die verkrapt. De Amerikaanse FED is er ook al mee begonnen, terwijl de Europese Centrale Bank en de Bank of England volgens Husain klaar lijken te zijn om dit voorbeeld dit jaar te volgen. "Zelfs de Bank of Japan, die officieel vasthoudt aan het beleid van yield curve control, begint voorzichtig het beëindigen van het obligatieaankoopprogramma te bespreken."

Gecombineerd kunnen deze verkrappende acties van de centrale banken volgens Husain leiden tot een piek in de lange rente, wat mogelijk leidt tot een correctie op de bredere markten.

Husain concludeert: "Het vooruitzicht van verkrappende centrale banken, samen met aanhoudende politieke onzekerheid in de VS en een mogelijke groeivertraging in China, betekent dat het totale systeemrisico in de wereldeconomie op dit moment zeer hoog is – wellicht net zo hoog als in 2007 vóór de wereldwijde financiële crisis. Beleggers dienen daarom waakzaam te zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus