Nieuws

Schroders: Normalisering monetair beleid moet nog even wachten

Ondanks de aantrekkende economische groei blijven renteverhogingen uit. Met dank aan de inflatie die niet meestijgt. Dat is de visie van hoofdeconoom Keith Wade van Schroders.

De economische groei trekt aan. De inflatie blijft echter laag. Renteverhogingen zijn vooralsnog niet aan de orde. Dat schrijft hoofdeconoom Keith Wade (zie foto) van vermogensbeheerder Schroders aan zijn klanten. Hij reageert daarmee op recente uitlatingen van onder andere Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank.

Draghi wees onlangs tijdens een bijeenkomst in Portugal op de gunstige economische ontwikkelingen in Europa. Hij zei echter ook dat een accomoderend beleid noodzakelijk blijft.

In normale economische omstandigheden resulteert een hogere economische in een oplopende inflatie. Centrale banken reageren hierop met het verhogen van de rente. Dit zorgt ervoor dat het duurder wordt om te investeren en tempert de groei en de inflatie.

Nieuwe werkelijkheid

Volgens Wade ziet de werkelijkheid van vandaag er anders uit. De economische groei trekt wereldwijd aan. Maar de inflatie blijft laag. "In de afgelopen maanden is de inflatie in de Verenigde Staten en Europa zelfs teruggelopen." Een ontwikkeling die slechts voor een deel verklaard kan worden door lagere olieprijzen, aldus Wade.

Inflatie daalt weer
naam voor SEO

Wat houdt een oplopende inflatie tegen? Wade wijst op technologische ontwikkelingen die de prijzen laag houden. "Dat effect is duidelijk zichtbaar bij supermarkten en andere vormen van detailhandel. Consumenten kiezen er steeds vaker voor om artikelen via internet te kopen."

De stijgende detailhandelsverkopen vertalen zich niet in extra werkgelegenheid, waardoor er weinig reden is om de lonen te verhogen. Deze veranderingen zijn blijvend, aldus Wade.

Geen extra Amerikaanse renteverhoging

De verwachting van Wade is dat de inflatie ook in de tweede helft van het jaar laag zal blijven. Wade ziet dan ook geen renteverhogingen in de Verenigde Staten op de korte termijn. "Tegen het eind van volgend jaar zal de beleidsrente 2% bedragen. "Wel zal de Federal Reserve beginnen met het deels stoppen van het herinvesteren van aflopende obligatieleningen. Dit is volgens de Amerikaanse centrale bank geen monetair beleid maar een technische aanpassing van de portefeuille."

Het is volgens Wade echter onduidelijk hoe de markt zal reageren op deze technische aanpassing door de FED. Wade: "Het is mogelijk dat de obligatierente scherp zal oplopen. Dit is een extra reden voor de Federal Reserve om de komende tijd voorzichtig te zijn."

De huishoudboekjes van de centrale banken
naam voor SEO

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen