Nieuws

Trump is geen chaoot, maar een generaal

Trump is niet de chaoot zoals hij in Europa vaak wordt neergezet. Het is man met een plan, dat met militaire precisie wordt uitgevoerd.

Voor Europese beleggers is Donald Trump moeilijk in te schatten. Is het echt allemaal zo chaotisch als dat het er van buitenaf uitziet, of zit er wel degelijk een plan achter?

Het zijn vragen die Michael Lipper, oprichter van het gelijknamige Lipper Analytics, vaak krijgt tijdens zijn bezoeken in Europa. Heel logisch, want het ligt in de aard van de belegger dat hij weinig begrijpt van de politieke en sociale situatie op andere continenten. Amerikanen begrijpen ook niks van Europa. Lipper legt daarom graag uit.

Volgens hem heeft Trump wel degelijk een plan. Zijn handelwijze verschilt niet zoveel van wat hij deed als zakenman en van wat hij geleerd heeft op de militaire academie.

Militaire academie

Daar wordt marineofficieren gedurende hun training geleerd wat ze moeten doen bij de overname van een vijandig schip. In korte tijd moet alles geleerd worden en eigen worden gemaakt. Hoe meer problemen, hoe beter voor de scholieren, want dan leren ze meer.

Zo ziet Trump ook het Witte Huis. Het is een schip dat veroverd moet worden en eigen gemaakt. Dat zorgt in het begin natuurlijk voor chaos, maar Trump denkt daar uiteindelijk als de grote winnaar uit naar voren te komen.

Als vastgoedhandelaar heeft hij op die manier een aantal concurrrenten zijn wil opgelegd, waarom niet Amerika?

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus