Nieuws

Turkije staat er iets beter voor

Na de mislukte coup heeft de overheid de economie flink gestimuleerd en daarmee een economische crisis voorkomen.

Het ingrijpen van de overheid en de gunstige externe condities hebben de economie gestimuleerd, aldus Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro.

"In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Turkse economie boven verwachting met 5% jaar op jaar. Dit kwam door de private consumptie (5% jaar op jaar), de overheidsbestedingen (bijna 10%) en de toenemende export (10,5%)."

"Turkije heeft een solide budgettaire positie die de overheid in staat stelt om een expansief beleid te voeren. De overheidsschuld als percentage van het BBP is laag (naar verwachting 31% in 2017). Het begrotingstekort heeft jaren rond de 1% gezeten, maar zal naar verwachting in 2017 toenemen naar 2,5%, ten dele vanwege het ruime fiscale beleid," aldus Neuteboom.

Het risico bestaat volgens haar dat het begrotingstekort oploopt en daarmee de houdbaarheid van de schuldpositie in gevaar komt. Hoewel het stimuleren van de kredietgroei bedrijven de kans geeft om hun schuld te herstructureren en nieuwe leningen af te sluiten, verhoogt het ook de totale schuld in de economie.

De Russen komen

"Goedkoop geld kan ervoor zorgen dat bedrijven investeren in projecten die eigenlijk niet rendabel zijn. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de totale uitstaande schulden van banken en dit kan leiden tot een negatieve schuldenspiraal. Aangezien de overheid, via het CGF, borg staat voor een gedeelte van deze leningen, kan het risico zich verplaatsen van de private naar de publieke sector."

"Het blijft een risico, maar we zien nog geen signalen dat een dergelijk scenario realiteit wordt. Het tekort op de lopende rekening stabiliseert, maar op een hoog niveau Het tekort op de lopende rekening is door de jaren heen gedaald vanaf een hoog niveau in de periode 2009-2015, toen Turkije nog in economisch hoogtij verkeerde."

Het huidige tekort op de lopende rekening is volgens Neuteboom rond 4%. "Dit is nog steeds een vrij substantieel niveau, gegeven het feit dat de economische groei is afgenomen en de lira flink is gedeprecieerd. Dit komt omdat Turkije een grote component import in zijn exportproducten heeft, zodat een toename in de export ook zorgt voor een onmiddellijk toename van de import."

In de eerste vier maanden van 2017 steeg de export met 10% en de import met 11%. Een hoopvol gegeven is de terugkeer van toeristen, voornamelijk uit Rusland. In 2016 daalde het aantal toeristen met 30% jaar op jaar, maar in de eerste maanden van dit jaar waren er vijf maal zoveel Russen als in dezelfde maanden een jaar terug. We verwachten dat het tekort op de lopende rekening hoog blijft in 2017 en 2018 (rond de 4%).

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie