Nieuws

DSI en AFM tekenen convenant over ESMA-richtsnoeren

De AFM en stichting DSI gaan samenwerken in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals zoals vereist in de ESMA-richtsnoeren.

DSI borgt dat professionals die het betreft en die per 2018 bij DSI gecertificeerd zijn voldoen aan de ESMA-criteria. DSI en de AFM tekenden een samenwerkingsconvenant waarin de AFM de DSI-certificering ondersteunt.

De AFM en DSI spreken in het convenant af dat DSI zal borgen dat DSI-gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen minimaal aan de eisen uit de richtsnoeren van de European Securities and Markets Authority (ESMA) voldoen.

"Wie vanaf 2018 DSI-gecertificeerd is en in het openbaar register van DSI is opgenomen, toont aan dat hij of zij beschikt over de vereiste passende kwalificatie en ervaring als bedoeld in de richtsnoeren van ESMA."

Deze richtsnoeren zijn per 3 januari 2018 van kracht en verplicht. Ondernemingen in de beleggingssector moeten zelf kunnen aantonen dat medewerkers voldoen aan de criteria. De AFM houdt hierop toezicht.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus