Nieuws

IMF aan ECB: houd de rente laag!

Als het aan het IMF ligt, dan blijft het rentebeleid in de eurozone nog heel lang accommoderend. Pas als de inflatie boven de 2% komt mag de voet van het pedaal.

De roep wordt luider om het Europese monetaire beleid na jaren van monetaire experimenten te normaliseren. Het Internationaal Monetaire Fonds roept niet mee. Integendeel, het IMF raadt de ECB juist aan het monetaire beleid nog voor "een lange tijd sterk accommoderend te houden", ook al gaat het met de economische groei de goede kant op.

Het IMF is namelijk bang dat een verkrapping van het monetair beleid het fragiele economisch herstel in gevaar brengt. Bovendien is een hogere rente ook niet nodig. De inflatie ligt immers nog ruim onder de doelstelling van bijna 2%.

Het IMF verwacht dat de inflatie in de eurozone dit jaar uitkomt op 1,6%. Volgens jaar wordt het zelfs nog iets minder met 1,5%. De ECB zelf zit daar met zijn eigen inflatieverwachtingen net iets onder met respectievelijk 1,5% en 1,3%.

Rentevergadering in september

Het dringende advies van het IMF komt op een moment dat veel analisten ervan uitgaan dat Mario Draghi (zie foto) in september zal aankondigen dat de ECB begin 2018 zal stoppen met de opkoop van obligaties (quantitative easing). Dat zou een eerste stap kunnen zijn richting een renteverhoging, omdat een dominante obligatie-opkoper dan de markt verlaat. De laatste echte renteverhoging was in 2008.

Een hogere Europese rente kent een aantal notoire voorstanders, die – niet toevallig – allen in Noord-Europa resideren. Onze Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft al meermaals gewaarschuwd voor een te lang vasthouden aan het monetaire beleid. Hetzelfde geldt voor Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank. Beide vrezen voor luchtbellen als de goedkoop-geld-politiek nog langer voortduurt.

De Bundesbank maakte maandag overigens bekend dat Duitsland wel sterk heeft geprofiteerd van de lage rente. De laatste tien jaar konden overheden door lagere rentelasten 240 miljard euro besparen. Ook het Duitse bedrijfsleven heeft sterk geprofiteerd. De laatste obligatie die BMW in de markt heeft gezet – een vierjaars in januari – keert een coupon uit van een schamele 0,125%. De keerzijde van de medaille is dat veel spaarders geld zijn misgelopen. 

Zombie-bedrijven

Het IMF staat niet alleen in zijn vrees dat de ECB te vroeg begint met de verkrapping van het monetaire beleid. Barnaby Martin, hoofd Europese kredietstrategie bij Bank of America Merrill Lynch, zei gisteren bij nieuwszender CNBC angst te hebben voor het effect op "zombie-bedrijven".

Er zijn volgens hem talloze bedrijven in Europa die afhankelijk zijn geworden van goedkope kredieten. Draait de ECB de kraan te snel dicht dan hebben die bedrijven – en daarmee ook de economie – een enorm probleem.

Dat is overigens ook het argument dat voorstanders van een monetaire normalisering invoeren. Door de rente onnatuurlijk laag te houden worden bedrijven in stand gehouden die eigenlijk moeten verdwijnen. Ofwel, de vrije markt wordt verstoord en dat kan niet de bedoeling zijn.

Help de inflatie omhoog

Het IMF vindt dat de inflatie niet alleen met een lage rente gestimuleeerd moet worden. Duitsland, Nederland en andere landen met een hoge groei moeten ook de lonen opdrijven en de overheidsuitgaven, zelfs al betekent dit op nationaal niveau een inflatie van meer dan 2%.

Over de groei in de eurozone is het IMF overigens niet pessimistisch. De verwachtingen voor dit jaar en het volgende werden licht naar boven bijgesteld naar respectievelijk 1,9% en 1,7%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus