Nieuws

Rabo acht kans op protectionistische VS klein

De VS zouden zelf hard geraakt worden als Trump zijn protectionistische verkiezingsbeloftes waar maakt. Ook voor de wereldeconomie zouden de gevolgen enorm zijn, maar de kans dat het zover komt is klein.

Veel van Donald Trumps verkiezingsbeloften hebben te maken met in zijn ogen oneerlijke handel. De Duitsers zijn bad, very bad. Aan de Mexicaanse grens wil hij een muur bouwen en banen terughalen die daar in de loop der jaren naartoe zijn verdwenen. En vooral China moet worden aangepakt vanwege een te goedkope munt en dumpingpraktijken.

De Rabobank heeft nu uitgerekend wat het de wereld zou kosten als Trump daadwerkelijk tot stevige protectionistische maatregelen over zou gaan en – nog erger – als de rest van de wereld daarop zou reageren met tegenmaatregelen.

Tegelijkertijd achten Hugo Erken, Philip Marey en Maartje Wijffelaars van de Rabo de kans gering dat het zover komt.

Vijf redenen om niet over te gaan tot protectionisme

Zij zien daarvoor vijf redenen

  1. De Verenigde Staten hebben te maken met internationale regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Doen zij dat niet dan dreigen sancties. Bovendien hebben de VS hun partners in het Westen en China nodig om politieke redenen. Denk aan Rusland en Noord-Korea.

  2. De analyse van Trump dat banen zijn verdwenen vanwege oneerlijke concurrentie is in ieder geval deels verkeerd. Volgens het Rabo-team is het grote handelstekort met de rest van de wereld vooral terug te voeren op excessieve consumptie in de VS aangespoord door een wel heel soepele kredietverlening. Van de andere kant kan China het verwijt worden gemaakt dat het teveel heeft geleund op de export en te weinig op binnenlandse consumptie. Dit is het hoofdprobleem dat de VS en China samen met de internationale gemeenschap moeten aanpakken.

  3. Amerikaanse bedrijven zouden onder sancties zwaar lijden hebben omdat zij zelf veel in het buitenland produceren en veel van hun toeleveranciers daar vandaan komen.

  4. Volgens Rabo komt in cijfers over de internationale handel te weinig naar voren hoeveel de Amerikaanse economie profiteert van productie in het buitenland. Het mag zo zijn dat sommige winsten in het buitenland blijven, maar een groot deel stroomt ook terug naar de VS, en die inkomsten vormen een belangrijke bron van financiering voor banen met een hoge toegevoegde waarde, zoals bij techgiganten als Apple en Alphabet.

  5. Tenslotte vormt automatisering een belangrijkere reden voor het verdwijnen van banen in de industrie dan oneerlijke concurrentie.

Gevaar nog niet geweken

Reden genoeg dus voor Trump om stukje bij beetje afscheid te nemen van zijn protectionistische plannen. Daarvoor zijn meerdere aanwijzingen. En toch is het gevaar nog niet helemaal geweken.

En dat is zonder enige twijfel gevaarlijk. Volgens Rabobank zou de wereldeconomie bij een gemiddeld 20% hoger tarief op importen met 0,7% worden gedrukt in 2017 en nog eens 1,4% in 2018.

Als andere landen daarop zouden reageren met vergelijkbare maatregelen dan zou de schade oplopen tot -2% in 2017 en -5% in 2018.

Het enige waar Trump zich dan nog op mag verheugen is dat de schade voor zijn land beperkt blijft tot -1,3% in 2017 en 3,1% in 2018.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus