Nieuws

De ultieme checklist voor de actieve beheerder

Actieve managers hoeven met de checklist van succesvol waardebelegger Bill Miller het passieve gevaar niet langer te vrezen.

Bill Miller heeft in een commentaar, getiteld Why do we invest in active managers again? zes regels opgesteld die actieve beheerders moeten volgen om succesvol te zijn. Het is zijn reactie op de steeds luider wordende vraag waarom actief beheerde fondsen nog nodig zijn.

 1. Sterk trackrecord
  Hoewel rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst is het volgens Miller waarschijnlijk dat een beheerder met hoge rendementen in het verleden ook in de toekomst betere keuzes maakt dan een beheerder met weinig tot de verbeelding sprekende resultaten. Miller legt de lat hoog. Volgens hem moet een actieve portfoliomanager over een lange termijn suprieure resultaten hebben geboekt om in aanmerking te komen voor selectie.

 2. Inclusief uitleg
  Een goed beheerder moet kunnen uitleggen waarom een hoog rendement is behaald. Alleen op die manier kan een beheerder het vertrouwen wekken dat hoge rendementen ook in de toekomst kan worden geëvenaard.

 3. Actief is ook echt actief
  Posities moeten worden opgenomen die significant verschillen van de gekozen benchmark. Als dit niet gebeurt, dan is de kans op teleurstellende resultaten groot. Door de hogere kosten van actief beheer is het immers waarschijnlijk dat de uiteindelijke resultaten achterblijven bij de index. De keuze voor een grote active share maakt de kans groter op negatieve uitschieters. Beleggers moeten dit volgens Miller accepteren.

 4. Redelijke vergoeding
  Hoge kosten zijn de belangrijkste oorzaak dat actieve beheerders slechter presteren dan indexfondsen. Miller is geen voorstander van hedgefondsen met hun hoge tarieven. De hoge kosten zorgen ervoor dat dit soort fondsen vaak lagere rendementen behalen dan fondsen met een actieve strategie, die lagere kosten in rekening brengen.

 5. Weinig handelen
  Het voortdurend omgooien van de portefeuille werkt averechts. Logisch, het voortdurend kopen en verkopen van aandelen is kostbaar, waardoor fondsen met een hoge omloopsnelheid vaak slechter presteren dan fondsen met een lagere omloopsnelheid.

 6. Unconstrained is de oplossing
  Actieve beheerders moeten zichzelf ten slotte niet te veel beperkingen opleggen. Dat zorgt er alleen maar voor dat de portefeuille niet kan worden geoptimaliseerd, legt Miller uit. Hoe beperkter de keuzevrijheid, hoe kleiner de kans dat de verkozen portefeuille minder presteert dan de benchmark.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40